Verschil No Cure No Pay Incasso En Kosteloze Incasso

Verschil No Cure No Pay incasso & kosteloze incasso

Bij het verrichten van incassowerkzaamheden om de vordering te incasseren worden er kosten gemaakt. Sommige kosten worden in rekening gebracht bij de debiteur en sommige kosten kunnen in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. In deze blog leggen we het verschil uit tussen het No Cure No Pay incasso en kosteloze incasso.

Verschil in het kort

Kortgezegd is het verschil tussen No Cure No Pay en kosteloze incasso dat de opdrachtgever bij kosteloze incasso geen kosten maakt voor het laten incasseren van de vordering. Bij het No Cure No Pay-principe betaalt de opdrachtgever wél wanneer de vordering is geïncasseerd.

Wet Incassokosten (WIK)

Bij het uit handen geven van de vordering brengt een incassobureau buitengerechtelijke incassokosten in rekening. In de Wet Incassokosten (WIK) is bepaald wanneer deze kosten in rekening mogen worden gebracht en wat de hoogte van deze kosten is. 

De hoogte van de incassokosten is afhankelijk van de hoogte van het factuurbedrag. Via onze incassokostencalculator kunt u de hoogte van de incassokosten berekenen.

Naast deze incassokosten kan een incassobureau kosten in rekening brengen bij de opdrachtgever. Zoals bijvoorbeeld het geval is bij No Cure No Pay Incasso.

No Cure No Pay

Veel incassobureaus hanteren het No Cure No Pay-principe. Dit is een bekend principe en houdt in dat u niet hoeft te betalen wanneer het incassobureau de vordering niet incasseert. 

Wat vaak over het hoofd wordt gezien is dat er wel moet worden betaald wanneer er wel resultaat geboekt is. Wanneer het incassobureau resultaat boekt, brengt het kosten in rekening. Vaak houden incassobureaus dan een deel van de hoofdsom in, dit kunnen tarieven zijn tot wel 25%.

Kosteloze incasso

Bij Nova Incasso doen we het anders. Wij vinden dat u geen kosten hoort te maken voor het betaald krijgen uw openstaande facturen. Daarom werken wij volgens het door onszelf ontwikkelde No Pay-principe.

Ons No Pay-principe houdt in dat dat onze opdrachtgevers 100% van de hoofdsom ontvangen wanneer de vordering volledig is betaald in de buitengerechtelijke fase. De kosten die worden gemaakt zijn voor rekening van de debiteur. Zo krijgt u waar u recht op heeft.

Wilt u ook gebruik maken van de kosteloze incasso van Nova Incasso?

Bent u benieuwd naar onze werkwijze? Geef uw vordering uit handen aan ons en ervaar het zelf. Bevalt het niet? Bij ons zit u niet vast aan een abonnement of andere (financiële) verplichtingen. Dien uw vordering voor 16.00 uur in en we nemen uw vordering dezelfde werkdag nog in behandeling.

Contact opnemen             Vordering indienen

 

 

Back To Top
Zoeken