Rangorde Bij Faillissement | Blog | Nova Incasso

Rangorde schuldeisers bij faillissement

Als een onderneming veel schulden en dus schuldeisers heeft, dan willen deze schuldeisers uiteraard allemaal hun vordering incasseren bij de betreffende onderneming. In sommige gevallen kan de onderneming haar eigen faillissement aanvragen bij de rechtbank, omdat zij bijvoorbeeld veel schulden heeft en geen andere mogelijkheid of kans op verbetering meer ziet. Ook op verzoek van een schuldeiser kan de onderneming failliet worden verklaard. Op het moment dat het faillissement is uitgesproken, zal de curator het faillissement afwikkelen en de rangorde van de schuldeisers bepalen. Of en voor welk bedrag de vordering van een schuldeiser wordt terugbetaald hangt onder andere af van de hoedanigheid van de vordering van de schuldeiser. In deze blog leggen we uit welke soorten schuldeisers er zijn en hoe hoog ze in de rangorde staan bij een faillissement.

De rangorde van schuldeisers

Er zijn drie rangen waar schuldeisers in kunnen vallen. Hoe hoger de schuldeiser in de rangorde staat, hoe groter de kans op uitbetaling. Naast deze drie rangen is er een vierde rang, in de vierde rang worden de overige schuldeisers ingedeeld. Als de schuldeisers in de drie rangen hun vordering betaald hebben gekregen en er een bedrag over is, dan komen de schuldeisers uit de vierde rang aan bod. Ook is er nog een uitzondering op de regel. Los van de rangen zijn er namelijk ook nog separatisten.

1. Boedelvorderingen

Boedelschuldeisers staan vooraan in de rij, zij hebben als eerste recht op uitbetaling. Het gaat hier om betalingen van het salaris van de curator, het salaris van de werknemers vanaf datum van het faillissement, de kosten die de curator maakt voor het inschakelen van derden en de huurpenningen die zijn verschuldigd na datum van faillissement.

2. Preferente vorderingen

Wanneer de boedelschulden zijn betaald en er nog geld is overgebleven wordt er toegekomen aan de betaling van de faillisementsschulden. De schuldeisers in de tweede rangorde zijn preferente schuldeisers. Deze schuldeisers hebben voorrang boven andere vorderingen.Hieronder vallen onder andere het UWV, de Belastingdienst en werknemers met een loonvordering van voor het uitspreken van het faillissement.

3. Concurrente vorderingen

Wanneer de openstaande vorderingen van de boedelschuldeisers en preferente schuldeisers zijn voldaan, komen de concurrente schuldeisers (oftewel de derde rang) aan bod. Concurrente schuldeisers hebben namelijk geen voorrang. Schuldeisers met een concurrente vordering krijgen vaak maar een klein gedeelte van hun vordering uitgekeerd. Hoeveel zij krijgen is afhankelijk van de hoogte van de vordering en de overgebleven gelden. Bij schuldeisers die als derde in de rangorde staan moet worden gedacht aan bijvoorbeeld een openstaande factuur van een leverancier.

Indien er na uitkering aan de concurrente schuldeisers nog gelden overblijven, komen deze ten goede aan de aandeelhouders van de gefailleerde rechtspersoon of aan de gefailleerde natuurlijk persoon.

Separatisten

Separatisten hebben een speciale positie ten opzichte van andere schuldeisers. Zij kunnen hun vordering zonder tussenkomst van de curator opeisen. Het gaat hier om schuldeisers met hypotheekrecht of pandrecht. Dit betekent dat de opbrengst aan hen toekomt en niet aan de curator afgestaan hoeft te worden.

Het inschakelen van een incassobureau

Bij het uitblijven van de betaling van uw vordering is het belangrijk om snel en efficiënt te handelen. Zo kunt u uw vordering uit handen geven aan ons. Wij weten als geen ander welke actie op een bepaald moment vereist is en staan bekend om onze proactieve aanpak.

Blijft de betaling in de buitengerechtelijke fase uit? Wij adviseren u vrijblijvend over het inzetten van rechtsmiddelen. Één daarvan is het aanvragen van het faillissement van uw debiteur. In de praktijk blijkt dit een effectief pressiemiddel wanneer u uw vordering snel voldaan wilt krijgen. Er is snel duidelijkheid en in de praktijk zien we dat veel debiteuren overgaan tot volledige betaling, om hun faillissement te voorkomen. Geen enkele debiteur wil failliet gaan, daarom geeft een faillissementsaanvraag voor debiteuren vaak de doorslag om uw vordering alsnog te betalen.

Wilt u uw vordering uit handen geven aan ons en door ons geadviseerd worden over het al dan niet inzetten van rechtsmiddelen of wilt u meer informatie over het aanvragen van het faillissement van uw debiteur? Klik dan op onderstaande button!

Faillissement aanvragen

 

 

 

Back To Top
Zoeken