Juridisch woordenboek | Nova Incasso
skip to Main Content
AJAX progress indicator
Begrip:
 • a

 • Aanbetaling
 • Aanmaning
 • Aansprakelijkheid
 • Aanvaarding
 • Aanzegging
 • Afstand van instantie
 • Akte van cessie
 • Algemene voorwaarden
 • Ambtelijke handeling
 • Arrest
 • Arrondissement
 • Automatische incasso
 • b

 • Bankbeslag
 • Begunstigde
 • Belastingdeurwaarder
 • Benoemde overeenkomst
 • Beslag
 • Beslag onroerende zaken
 • Beslag op inkomsten
 • Beslag roerende zaken
 • Beslagrecht
 • Beslagvrije voet
 • Besloten vennootschap (B.V.)
 • Betaalgedrag
 • Betaalproblemen
 • Betaalvoorwaarden
 • Betalen
 • Betalingsachterstand
 • Betalingsbewijs
 • Betalingsherinnering
 • Betalingsregeling
 • Betalingstermijn
 • Betekenen
 • Betwistbaar
 • Betwisten
 • Bevel
 • Bewindvoerder
 • Buitengerechtelijke incasso 
 • Buitengerechtelijke incassokosten
 • Burgerlijk Wetboek (BW)
 • c

 • Cashflow
 • Cassatie
 • Cedent
 • Cessionaris
 • Commanditaire vennootschap
 • Comparitie
 • Conclusie van antwoord
 • Conclusie van dupliek
 • Conclusie van repliek
 • Conservatoir beslag
 • Consumentenkoop
 • Contract
 • Credit management
 • Crediteur
 • d

 • Dagvaarden
 • Dagvaarding
 • Debiteur
 • Debiteurenbeheer
 • Debiteurenbeleid
 • Declaratie
 • Derdenbeslag
 • Derdenverzet
 • Deskundigenbericht
 • Deurwaarder
 • Deurwaardersexploot
 • Dictum
 • Dossier
 • Dossiervorming
 • Dwaling
 • Dwangbevel
 • e

 • Eenmanszaak
 • Eenzijdige overeenkomst
 • Eindvonnis
 • Eis in reconventie
 • Eiser
 • Executierecht
 • Executoriaal beslag
 • Executoriale titel
 • Executoriale verkoop
 • Exploot
 • f

 • Factureren
 • Factuur
 • Faillissement
 • Faillissementsaanvraag
 • Faillissementsrekest
 • Fatale termijn
 • g

 • Gebrek aan baten
 • Gebreke
 • Gedaagde
 • Gemachtigde
 • Gemeentelijke basisadministratie (GBA)
 • Gerechtelijke incasso
 • Gerechtelijke instanties
 • Gerechtelijke kosten
 • Gerechtelijke procedure
 • Gerechtsdeurwaarder
 • Gerechtshof
 • Getuige
 • Griffiekosten
 • Griffierecht
 • Grosse
 • h

 • Herinnering
 • Hoger beroep
 • Hoofdsom 
 • Huurincasso
 • i

 • Incasseren
 • Incassering
 • Incasso
 • Incassobureau 
 • Incassokantoor
 • Incassokosten
 • Incassoprocedure
 • Ingebrekestelling
 • j

 • Juridisch 
 • Jurisprudentie
 • Jurist
 • k

 • Kantongerecht
 • Kantonrechter
 • Kasstroom
 • Koop op afstand
 • Krediet
 • Kredietnemer
 • Kredietverstrekker
 • l

 • Leverancier
 • Liquide middelen
 • Liquiditeit
 • Loonbeslag
 • Losse opdracht
 • m

 • Minnelijke incasso 
 • Minnelijke schikking
 • n

 • Nakosten
 • Natuurlijk persoon
 • Niet-handelstransactie
 • No-cure-no-pay incasso
 • No-pay incasso
 • Nota
 • o

 • Onderneming
 • Ongeschreven recht
 • Onroerende zaken
 • Ontruiming
 • Opdrachtgever
 • Openbaar exploot
 • Openstaande vordering
 • Overbetekening
 • Overeenkomst
 • Overeenkomst op afstand
 • Overwaarde
 • p

 • Parate executie
 • Particulier
 • Peremptoir
 • Pre-incasso
 • Privé vermogen
 • r

 • Rechtbank
 • Reconventie
 • Registergoederen
 • Relatieve competentie
 • Repliek
 • Roerende zaken
 • Rol
 • Rolzitting
 • s

 • Schuldeiser
 • Schulden
 • Schuldenaar
 • Schuldhulpverlening
 • Sommatie
 • Steunvordering
 • Surseance van betaling
 • t

 • Terme de grâce
 • Tussenvonnis
 • u

 • Uitspraak
 • Uitvoerbaar bij voorraad
 • v

 • Vennootschap onder firma (vof)
 • Verhaalsonderzoek
 • Verkoper
 • Vernietigbaarheid
 • Verstek
 • Verweer
 • Verzuim
 • Volatiliteit
 • Volmacht
 • Vonnis
 • Vordering
 • Vruchteloze aanmaning
 • w

 • Waarborgsom
 • Wanbetaler
 • Wederkerige overeenkomst
 • Wettelijke rente
 • Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (WSNP)
 • Wilsovereenstemming
 • Woningcorporatie
 • z

 • Zuivere handelskoop
 • Back To Top
  ×Close search
  Zoeken