Drie Tips Om Om Te Gaan Met Wanbetalers | Blog | Nova Incasso

Drie tips om om te gaan met wanbetalers

Veel bedrijven krijgen te maken met niet betalende klanten of zullen hier in de toekomst vermoedelijk ooit mee te maken krijgen. Heeft u een product of dienst geleverd aan uw klant, maar blijft uw factuur onbetaald? Dan heeft u hoogstwaarschijnlijk al meerdere herinneringen verzonden en wellicht zelfs telefonisch contact gezocht. Wanneer deze acties geen vruchten afwerpen, heeft uw debiteur waarschijnlijk de titel ‘wanbetaler’ gekregen. Wij begrijpen dat dit een vervelende situatie is en helpen u graag op weg om dit op te lossen. In deze blog geven wij u een aantal tips om om te gaan met “wanbetalers”.

Wat is een wanbetaler?

Een wanbetaler is iemand die het willens en wetens nalaat om uw facturen te betalen. Ondanks meerdere herinneringen en telefonische contactmomenten, laat de debiteur na om tot betaling over te gaan. Dit kan te maken hebben met laksheid, grens opzoekend gedrag of zelfs verkeerde intenties. Er valt dan te spreken over een ‘wanbetaler’. Echter, kan het ook zo zijn dat uw debiteur niet betaalt omdat de financiële situatie dit niet toelaat. Dit noemen we betalingsonmacht. Voordat u de debiteur het label ‘wanbetaler’ toebedeelt, is het dus goed om eerst te achterhalen waarom de factuur niet wordt voldaan. Wanbetalers voorkomen? Lees dan snel onze andere blog!

Wat kunt u doen tegen wanbetalers?

In de praktijk blijkt vaak dat debiteuren die kunnen worden aangemerkt als “wanbetalers”, lastig over zijn te halen om tot betaling over te gaan. Heeft uw debiteur ondanks meerdere herinneringen en telefoontjes niet aan hun betalingsverplichting voldaan? Dan doet u er goed aan om een incassobureau in te schakelen.

Nova Incasso neemt uw vorderingen in behandeling en zet incassospecialisten in om uw vordering in de buitengerechtelijke fase voldaan te krijgen. Het inschakelen van een incassobureau maakt bij veel wanbetalers een serieuze indruk waardoor zij sneller overgaan tot betaling van de vordering. Hiernaast scheelt het inschakelen van een incassobureau u veel tijd en moeite. U hoeft bijvoorbeeld niet meer zelf de debiteur te motiveren om te betalen. Hierdoor kunt u zich meer focussen op uw corebusiness. Win-win situatie dus! 

Wilt u ook uw vordering uit handen geven?

Bij Nova Incasso werken we persoonlijk en transparant. Onze incassospecialisten nemen contact op met uw debiteur om te zorgen dat er een betaalafspraak wordt gemaakt. Eventueel is het mogelijk om een betalingsregeling te treffen met uw debiteur. Daarnaast kunt u ten alle tijden de stand van zaken van uw dossier bekijken via ons online-portaal. Wilt u meer weten over de dienstverlening van Nova Incasso? Neem dan gerust contact met ons op!

Wanneer u uw vordering voor 16:00 uur bij ons indient, dan nemen wij uw vordering diezelfde werkdag nog in behandeling!

Neem contact op Dien uw vordering direct in
Back To Top
Zoeken