Pre-incasso, Buitengerechtelijke Incasso En Gerechtelijke Incasso | Blog | Nova Incasso

Pre-incasso, buitengerechtelijke incasso en gerechtelijke incasso

De begrippen pre-incasso, buitengerechtelijke incasso en gerechtelijke incasso hebben allemaal betrekking op het innen dan wel incasseren van een vordering. In deze blog leggen we uit wat de begrippen inhouden.

Pre-incasso

Tijdens de pre-incasso wordt er alles aan gedaan om de debiteur te bewegen om tot betaling over te gaan, bijvoorbeeld door het sturen van betalingsherinneringen en aanmaningen, zonder dat er een incassobureau wordt ingeschakeld.

U kunt de pre-incasso fase eventueel zelf doen of het debiteurenbeheer uitbesteden.

Als uw debiteur een bedrijf is, dan is het niet verplicht om een betalingsherinnering te sturen. Maar dit is wel zo netjes. Op die manier geeft u de debiteur nog een extra mogelijkheid om tot betaling over te gaan, voordat u andere maatregelen treft.

Als uw debiteur een particulier is moet u deze tenminste één keer hebben aangemaand om tot betaling over te gaan. Dit kunt u doen met een aanmaning. Het voordeel van een aanmaning is – als hij aan de vereisten voldoet – dat daarna bij uitblijven van betaling buitengerechtelijke incassokosten gevorderd kunnen worden. Als u de debiteur met een aanmaning herinnert aan zijn of haar betalingsverplichting, moet daarin het volgende worden opgenomen;

  •   Het bedrag van de openstaande vordering
  •   Dat u de debiteur nog éénmaal de kans geeft om de vordering binnen veertien dagen nadat de brief is bezorgd zonder bijkomende kosten te voldoen.
  •   Dat als de debiteur niet betaalt, u de vordering uit handen geeft aan een incassobureau en dat de bijkomende kosten voor rekening zijn van de debiteur.
  •   De exacte hoogte van de incassokosten.

U kunt gratis een aanmaning opstellen. Als u na de termijn nog steeds geen betaling heeft ontvangen, kunt u uw vordering uit handen geven aan een incassobureau en wordt de vordering verhoogd met bijkomende kosten.

Buitengerechtelijke incasso

Lukt het ondanks uw eigen inspanningen of de inspanningen van een debiteurenbeheerder niet om de facturen betaald te krijgen, dan kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau.

In de buitengerechtelijke fase, ook wel minnelijke fase genoemd, gaat een incassobureau voor u aan de slag om de vordering betaald te krijgen. Een incassobureau onderneemt verschillende acties om ervoor te zorgen dat de debiteur de vordering alsnog voldoet. Het verschilt per incassobureau welke acties ondernomen worden.

Hieronder leggen we uit wat onze werkwijze is als er een openstaande vordering wordt ingediend.

Ø  Voor 16.00 uur een vordering indienen

Indien de vordering voor 16.00 uur wordt aangeleverd maken we dezelfde dag een dossier aan en verrichten we dezelfde dag de eerste incassohandelingen. Wij schrijven de debiteur aan per post en e-mail, nemen telefonisch contact op, maken betaalafspraken en zorgen op een daadkrachtige manier dat de debiteur tot volledige betaling overgaat dan wel dat er betaalafspraken worden gemaakt. Met succes, want we hebben een slagingspercentage van 93%.

 Ø  Kosteloze incasso

Wij vinden dat u geen kosten hoort te maken voor het betaald krijgen uw openstaande facturen. Daarom werken wij volgens het door onszelf ontwikkelde No Pay-principe. Ons No Pay-principe houdt in dat dat onze opdrachtgevers 100% van de hoofdsom ontvangen wanneer de vordering volledig is betaald in de buitengerechtelijke fase. De kosten die worden gemaakt zijn voor rekening van de debiteur. Zo krijgt u waar u recht op heeft, en krijgt u niet de rekening gepresenteerd voor het slechte betaalgedrag van uw debiteur.

 Ø  Online Portaal

Met het in behandeling nemen van de openstaande vordering ontvangt u van ons een inlog. Daarmee kunt u inloggen in en krijgt u toegang tot het online portaal waarin wij werken. Daarmee heeft u 24/7 inzage in de stand van zaken in uw dossier(s). Hierin vindt u welke handelingen we hebben verricht, welke afspraken zijn gemaakt en hoe uw zaak ervoor staat.
Veel incassobureaus bieden deze service niet, dus let hierop wanneer u een vordering uit handen wilt geven aan een incassobureau. Door de vordering bij ons uit handen te geven bent u altijd op de hoogte van onze werkzaamheden en de status van uw dossier en kunt u gedurende het gehele incassotraject de voortgang in uw dossier volgen.

Mocht de vordering ondanks onze inspanning niet worden voldaan, dan ontvangt u van ons een vrijblijvend voorstel voor het starten van de gerechtelijke procedure. 

Gerechtelijk incasso

Wanneer de openstaande vordering niet wordt voldaan tijdens de buitengerechtelijke incassofase, kan er een gerechtelijke procedure gestart worden. In veel gevallen is het verstandig om hiervoor een juristenkantoor in te schakelen.

De gerechtelijke procedure begint met een dagvaarding. In de dagvaarding staat wat er wordt gevorderd en wat de grondslag voor de vordering is. Een deurwaarder moet deze betekenen aan de debiteur.

We zien vaak dat een debiteur na het ontvangen van de dagvaarding alsnog betaalt. In dat geval wordt de zaak ingetrokken.

Het kan ook zijn dat de debiteur inhoudelijk reageert met een zogenoemde conclusie van antwoord. De rechter bepaalt daarna het verdere vervolg van de procedure. Dit kan ofwel nog een schriftelijke ronde zijn waarbij beide partijen nogmaals schriftelijk op elkaars standpunten mogen reageren ofwel een comparitie van partijen. Dit is een zitting waar beide partijen voor de rechter verschijnen.

Reageert de debiteur helemaal niet, dan zal de vordering in beginsel bij verstek worden toegewezen. Met een toewijzend vonnis kan er – indien nodig – beslag worden gelegd om de vordering alsnog voldaan te krijgen. Hierbij kunt u denken aan bankbeslag, loonbeslag of beslag roerende zaken.

Wilt u buitengerechtelijke incassoprocedure starten?

Wij helpen u graag met het incasseren van uw vordering. Omdat wij onderdeel zijn van Nova Groep, kunnen wij u bijstaan in elke stap van het incassoproces. Neem vrijblijvend contact met ons op of dien gelijk een vordering in!

Contact opnemen             Vordering indienen

 

 

Back To Top
Zoeken