Wat voor gevolgen heeft de pauzeknop van de Belastingdienst voor uw vordering?

Voor gedupeerden van de kinderopvangtoeslag geldt gedurende één jaar de pauzeknop voor schulden. Stel, u bent gedupeerde van de kinderopvangtoeslag en krijgt diverse aanmaningen van incassobureaus. Of u bent een opdrachtgever (schuldeiser) en uw schuldenaar is gedupeerde van de kinderopvangtoeslag. Kunt u als schuldeiser uw vordering dan nog incasseren en wat kunt u als gedupeerde van de kinderopvangtoeslag doen als een schuldenaar een vordering bij u probeert te incasseren. Deze vragen hebben wij inmiddels al een aantal keer gehoord. Daarom leggen we u in deze blog graag uit wat de pauzeknop inhoudt, wanneer de pauzeknop van toepassing is en wat de gevolgen zijn van de pauzeknop voor zowel schuldeisers als schuldenaren.

Wat is de pauzeknop op schulden van gedupeerden?

Ouders die gedupeerd zijn door de – welbekende – problemen met de toeslagenaffaire hoeven zich komend jaar geen zorgen te maken over beslagleggingen naar aanleiding van hun schulden. Dit betekent dat de invordering van schulden bij gedupeerde ouders tijdelijk (aldus gedurende een jaar) wordt gepauzeerd. De pauzeknop, ook wel moratorium genoemd, is ingelast met als doel de mogelijkheid te bieden aan de schuldenaar om met alle betrokken partijen voortvarend tot een structurele oplossing te komen voor de schulden van gedupeerde ouders.

Met dit moratorium wordt voorkomen dat schuldeisers beslag kunnen leggen op de forfaitaire tegemoetkoming van € 30.000,00 bij gedupeerde ouders. Met de pauzeknop is ruimte gecreëerd voor schuldenaren om samen met hun schuldeisers een oplossing te vinden voor hun schulden.

Wanneer is de pauzeknop van toepassing?

Voor gedupeerde ouders die zich vóór 12 februari 2021 hebben gemeld bij de Belastingdienst als gedupeerde geldt de pauzeknop per direct. De termijn van één jaar gaat pas in vanaf het moment dat de gedupeerde ouders de tegemoetkoming van € 30.000,00 hebben ontvangen. Voor gedupeerde ouders die zich ná 12 februari 2021 hebben gemeld geldt dat de pauzeknop van kracht wordt op het moment dat de € 30.000,00 wordt uitgekeerd. Voorgaande regeling geldt alleen voor gedupeerde ouders die zich hebben gemeld bij de Belastingdienst én die in aanmerking komen voor de compensatie van € 30.000,00.

Het gevolg van de pauzeknop

Gedurende de termijn van de pauzeknop, te weten één jaar, mogen schuldeisers geen beslag leggen bij gedupeerde ouders en hun toeslag(en)partner. Het gaat hierbij om schulden die vóór de pauzeknop zijn ontstaan. Schuldeisers mogen verder gedurende deze termijn de overeenkomst, bijvoorbeeld een huurcontract, met gedupeerde ouders niet aanpassen indien een schuld openstaat die voor de pauzeknop is ontstaan.

De Belastingdienst heeft een lijst met de groep gedupeerde ouders overgelegd aan de gerechtsdeurwaarders via de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. Daarmee wordt voorkomen dat gerechtsdeurwaarders beslagleggen op de uitgekeerde compensatie ex € 30.000,00 van de gedupeerde ouders.

Het moratorium heeft tot gevolg dat er tijdelijk geen titel voor het leggen van beslag door een schuldeiser kan worden verkregen om een schuld te innen. Hierbij dient het wel te gaan om openstaande vordering van vóór 12 februari 2021 en op vorderingen die betrekking hebben op een overeenkomst die vóór 13 december 2020 is aangegaan.

Vordering ter incasso uit handen gegeven

Indien een schuldeiser een vordering ter incasso uit handen heeft gegeven en de schuldenaar een gedupeerde ouder betreft, waardoor de pauzeknop van toepassing is, heeft dit gevolgen voor zowel schuldeisers als schuldenaren.

Een schuldeiser kan nog steeds herinneringen of aanmaningen versturen voor het voldaan krijgen van zijn/haar vordering op de schuldenaar. Schuldeisers dienen er wel rekening mee te houden dat een rechter geen toestemming zal verlenen tot het leggen van beslag onder de gedupeerde ouder. Een schuldeiser kan aldus de betaling tijdens de pauzeknop niet afdwingen door het leggen van beslag, maar schulden moeten uiteraard alsnog betaald worden. Een schuldeiser kan aldus zijn/haar vordering wel veilig stellen met een vonnis.

Als schuldenaar is het belangrijk om te weten dat een schuldeiser u nog steeds mag aanschrijven en u mag vragen om uw schulden te betalen. Schuldeisers kunnen de betaling van schuldenaren echter gedurende de periode van de pauzeknop niet afdwingen via beslaglegging. Gerechtsdeurwaarders zijn op de hoogte van de pauzeknop en mogen gedurende de periode van pauzeknop niet overgaan tot het leggen van beslag.

Vragen?

Indien u vragen heeft naar aanleiding van bovenstaande, kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij kunnen u adviseren over de mogelijkheden.

Neem contact op
Back To Top
Zoeken