Niet Betalende Huurder

Niet betalende huurder? Kom in actie!

Eén van de grootse problemen voor een verhuurder bij het verhuren van een woonruimte is een niet betalende huurder. De financiële schade als gevolg van wanbetaling door een huurder kan groot zijn, denk aan verlies van inkomen of rendement. Het is belangrijk om als verhuurder op tijd actie te ondernemen. Hierdoor loopt de achterstand niet te ver op en blijven de financiële gevolgen beperkt. In deze blog leggen we u uit hoe u als verhuurder, samen met ons, snel achterstallige huurtermijnen incasseert. Daarbij wordt uitgegaan van de situatie dat het gehuurde een woonruimte betreft.

Betalingsherinnering sturen

In de huurovereenkomst is vaak opgenomen wanneer de huur betaald moet zijn, de betalingstermijn. Vaak is dit op of voor de eerste van de maand. Omdat de uiterste betaaldatum elke maand vaststaat, is de verschuldigde huur bij wanbetaling direct opeisbaar. Wordt de huur toch niet betaald? Dan raden wij u aan om uw niet betalende huurder binnen enkele dagen een betalingsherinnering te sturen. Hierin geeft u een korte termijn aan om alsnog de verschuldigde huur te voldoen. Door kort na de originele betalingstermijn actie te ondernemen richting de huurder, geeft u als verhuurder een signaal af. U laat zien dat u actief bezig bent met het innen van de verschuldigde huur.

Blijft de huurbetaling uit? Geef uw huurvordering kosteloos uit handen!

Als uw niet betalende huurder na het verstrijken van de betalingstermijn de huur niet voldoet, dan adviseren wij u om de huurvordering ter incasso uit handen te geven. Daarmee laat u zien dat wanneer de betaling uitblijft, er serieuze vervolgstappen gezet worden. Bij het inschakelen van een incassobureau is een huurder sneller geneigd om de huur alsnog te voldoen. Tevens zal hij in de toekomst de huur tijdig betalen.

Wat als de huurachterstand te ver oploopt?

De verhuurder kan de huurovereenkomst opzeggen als de huurachterstand minimaal drie maanden aanhoudt. Ook wanneer de niet betalende huurder structureel de huur te laat betaalt, kan de verhuurder de huurovereenkomst opzeggen. Als de huurder hiermee oneens is en het gehuurde niet vrijwillig verlaat, kan de verhuurder zich tot de rechter wenden. In een gerechtelijke procedure kan de verhuurder de rechter verzoeken om de huurovereenkomst te ontbinden. Verder kan de verhuurder een verzoek doen tot het laten ontruimen van het gehuurde. Met het vonnis van de rechtbank kan de deurwaarder vervolgens de woning ontruimen en beslag leggen op het inkomen of het banksaldo van de huurder. Op die manier krijgt de verhuurder weer de vrije beschikking over de woning én wordt de vordering betaald.

Waarom uw huurvordering uit handen geven aan ons?

Wij zijn specialist als het gaat om het incasseren van uw huurvorderingen. Bovendien is het uit handen geven van uw vordering aan ons kosteloos, zodat het voor u laagdrempelig is om ons in te schakelen. Wij weten welke actie op welk moment werkt en zorgen ervoor dat uw huurvordering in de buitengerechtelijke fase alsnog wordt betaald.

Als u uw huurvordering voor 16.00 uur aan ons uit handen geeft, nemen we dezelfde werkdag nog actie richting uw niet betalende huurder. U kunt gebruikmaken van onze dienstverlening zonder contract of abonnement en u kunt 24/7 de status van uw dossier inzien via ons online portaal. Wij zorgen ervoor dat de huurachterstand niet te ver oploopt en dat we eventueel – in overleg en met uw goedkeuring – het dossier overdragen aan een jurist voor het nemen van de juiste juridische vervolgstappen.

Dien uw vordering direct in
Back To Top
Zoeken