WHOA | Wet Homologatie Onderhands Akkoord | Nieuwsartikel | Nova Incasso

Wijziging van de Faillissementswet aangenomen door de Eerste Kamer

Op 30 september 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) goedgekeurd. Deze wet maakt het ondernemingen die in financieel zwaar weer zitten gemakkelijker om een akkoord te bereiken met schuldeisers en aandeelhouders over het reorganiseren van schulden en daarmee een faillissement te voorkomen. De wet gaat op 1 januari 2021 in. In deze blog leggen wij uit wat deze wet inhoudt.

Voor wie is de WHOA bedoeld?

De WHOA is bedoeld voor bedrijven die dreigen failliet te gaan, maar die door het reorganiseren van hun schulden door kunnen gaan met hun bedrijfsvoering. Dit omdat zij de potentie hebben om de onderneming voort te zetten. 

Doel van de WHOA

Het doel van de WHOA is het terugdringen van het aantal faillissementen. Met de WHOA kan de rechter, buiten faillissement of surseance van betaling, een onderhands akkoord tussen schuldeisers en schuldenaren bekrachtigen.

Met de WHOA wordt het reorganiserend vermogen van ondernemingen die dreigen failliet te gaan verbeterd. Dit gebeurt door middel van het aanbieden van een onderhands (dwang)akkoord aan de schuldeisers. De schuldenaar kan de inhoud van het dwangakkoord in beginsel zelf bepalen. De volgende onderdelen kunnen in een onderhands (dwang)akkoord worden opgenomen:

  • Dat schulden worden omgezet in aandelen;
  • Dat specifieke overeenkomsten kunnen worden gewijzigd/ worden beëindigd;
  • En dat de rechten van aandeelhouders/ schuldeisers kunnen worden aangepast.

Door de WHOA is er een regeling waarbij de schuldenaar het initiatief kan nemen om een schuldsaneringsakkoord tot stand te laten komen, om zo de onderneming in leven te houden. Dit akkoord moet door de rechtbank worden goedgekeurd (worden gesaneerd).
Na goedkeuring door de rechtbank zijn alle schuldeisers, of ze nu hebben ingestemd met het voorstel van de schuldenaar of niet, gebonden aan de voorgestelde en door de rechtbank goedgekeurde schuldenregeling.

Er zit een aantal voorwaarden aan de WHOA

Voordat de rechtbank goedkeuring geeft, moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • Het gaat om een redelijk akkoord. Dat wil zeggen dat de schuldenaar een redelijke verdeling maakt voor het aflossen van zijn schulden aan de schuldeisers.
  • De schuldeisers en aandeelhouders mogen niet in een slechtere positie terechtkomen dan tijdens een faillissement; 
  • Het akkoord wordt ondersteund door een ruime meerderheid van schuldeisers of aandeelhouders;
  • De schuldenaar heeft een rendabele bedrijfsactiviteit;
  • Het akkoord is noodzakelijk en toereikend om het faillissement van de schuldenaar te voorkomen.

Wat verandert er ten opzichte van de ‘oude’ WHOA? 

De nieuwe wet maakt het ook mogelijk dat een onderhands akkoord buiten het faillissement om door de rechter wordt bekrachtigd. Hierdoor wordt het bindend ten opzichte van crediteuren, inclusief de crediteuren die tegen of helemaal niet hebben ingestemd. De WHOA is bedoeld om meer ruimte te bieden voor het afwenden van een faillissement. Ook kunnen uw schulden worden omgezet in aandelen, overeenkomsten kunnen worden gewijzigd/ worden beëindigd en de rechten van aandeelhouders/ schuldeisers kunnen worden aangepast. De WHOA geeft dus nieuwe wettelijke mogelijkheden om faillissement te voorkomen.

Back To Top
Zoeken