Het Lijkt Beter Te Gaan Met Onze Economie, Maar Blijf Alert!

Het lijkt beter te gaan met onze economie, maar blijf alert!

Ondernemingen zijn door de coronacrisis nu al meer dan een jaar extra alert op hun debiteurenbeheer. Ondernemingen hebben dankzij deze focus hun vorderingen en debiteurenbeheer uithanden gegeven waardoor er meer grip is gehouden op het debiteurenrisico. Deze focus komt voort uit een angst die er bij ondernemingen heerste met betrekking tot de financiële consequenties van de coronacrisis. Toch neemt deze alertheid af omdat men ziet dat de situatie onder controle lijkt. Maar het stopzetten van de steunmaatregelen van de overheid kan juist weer negatieve gevolgen hebben voor het betalingsgedrag van klanten.

Alertheid zwakt af

De angst die er tijdens de coronacrisis heerste bij ondernemingen heeft ertoe geleid dat tijdens deze periode ondernemingen meer focus hebben gelegd op kredietrisico en het tijdig betaald krijgen van facturen. Echter, begint de alertheid nu af te zwakken. Dit heeft er mede mee te maken dat de extra focus op debiteurenbeheer kosten met zich meebrengen en bedrijven deze kosten liever willen drukken.

Toch is het proberen te verlagen van de kosten, en dus het verzwakken van de focus, nu geen goed idee. De overheid heeft namelijk besloten de steunmaatregelen stop te zetten. Door het stopzetten van de steunmaatregelen valt een deel van het inkomen van sommige ondernemingen weg. Hierdoor is de verwachting dat het aantal faillissementen en schuldsaneringen, dat nu historisch laag is, zal toenemen. Daarom is het advies aan ondernemingen om de aankomende periode alert te blijven. Het is voor bedrijven belangrijk het laatste kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 een goede focus te houden op de cashflow en het debiteurenbeheer. Wanneer die focus verslapt, kan dat de komende periode negatieve gevolgen hebben voor de solvabiliteit van de ondernemingen.

Dien uw openstaande vorderingen in

Wees alert, dat is het advies. Kijk de komende periode kritisch naar oudere openstaande vorderingen. Omdat we nu in het staartje van een gezonde financiële periode zitten is dit een zeer goed moment om op te schonen. Hierom is dit de juiste tijd om uw openstaande vorderingen te verhalen bij uw debiteur. Geef uw vorderingen daarom uit handen aan Nova Incasso wanneer ze te lang open staan.

Met een slagingspercentage van 94% zorgen wij ervoor dat uw openstaande vorderingen betaald worden. Voor u is dit geheel kosteloos. Wij geloven dat u geen kosten hoort te maken om uw openstaande vorderingen betaald te krijgen. Daarom worden de kosten die hierbij komen kijken verhaald op de debiteur.

Dien uw vordering direct in
Back To Top
Zoeken