Heeft u te maken met slecht betalende leden van de VvE? U bent niet de enige: ruim 25% van alle VvE’s heeft met achterstallige servicekosten te maken. Als een VvE-bijdrage niet wordt betaald, zorgt dat voor een tekort in de begroting dat andere leden moeten opvullen. Dat zorgt voor scheve gezichten en een vervelende situatie. Nova Incasso biedt een helpende hand met de incassoprocedure speciaal voor VvE’s.

Wat is VvE-incasso?

Vorderingen op de leden van een VvE zijn een vak apart, omdat er meer bij komt kijken dan bij reguliere incasso’s. VvE-incasso verschilt van reguliere incasso door de voorrangspositie die een VvE heeft op andere schuldeisers. Ook heeft een deel van de bestaande VvE’s te maken met een incassobesluit. Hoe dat allemaal zit, leest u hieronder.

Snelheid is geboden

Bij VvE-incasso is het van belang snel te handelen. De wet bepaalt namelijk dat een VvE voorrang heeft op andere schuldeisers als het gaat om openstaande VvE-bijdragen uit het lopende of voorgaande kalenderjaar, met uitzondering van de hypotheek. Wanneer de openstaande vorderingen te lang blijven liggen, en wordt de kans op betaling kleiner.

Kosteloze VvE-incasso

Bij Nova Incasso werken we volgens het No Pay-principe. Dit houdt in dat er voor onze opdrachtgevers geen kosten in rekening worden gebracht in de minnelijke fase wanneer de vordering volledig wordt geïncasseerd. Anders dan bij andere incassobureaus die werken volgens het No Cure, No Pay-principe, zorgt Nova Incasso ervoor dat u de volledige hoofdsom krijgt. De kosten die worden gemaakt tijdens dit proces, zijn voor rekening van de debiteur. Daarnaast kan Nova Incasso het gehele facturatieproces uit handen nemen van de VvE. Kort gezegd incasseren wij uw geld zonder dat het u tijd of moeite kost.

Kosteloze incasso

We werken via het No Pay-principe. Dat betekent dat onze opdrachtgevers 100% van de hoofdsom terugkrijgen wanneer de vordering is betaald. De kosten die worden gemaakt zijn voor rekening van de debiteur.

Op de hoogte

U krijgt een vaste contactpersoon toegewezen bij wie u tijdens kantooruren altijd terecht kunt. Daarnaast heeft u altijd toegang tot een persoonlijk portaal waar u al uw dossiers kunt inzien en de voortgang kunt volgen.

Geen contract

Wij werken zonder contracten. U kunt gemakkelijk een opdracht als test bij ons aanleveren om te kijken of onze samenwerking bevalt. Wij zijn ervan overtuigd dat opdrachtgevers terugkomen door de kwaliteit van onze diensten.

Van begin tot eind

Wij kunnen u in het gehele incassotraject bijstaan. Van debiteurenbeheer, buitengerechtelijke incasso, gerechtelijke incasso tot de executiefase; u kunt rekenen op onze diensten en op ons advies.

Hoog slagingspercentage

Door proactief, adequaat en consequent contact hebben wij een slagingspercentage van 93%.

Landelijke dekking

Wij werken in het hele land en zijn niet gebonden aan plaatsen of regio’s. Ook bieden we internationale incasso aan.

Kosteloze incasso

Bij Nova Incasso werken we volgens het No Pay-principe. Dit houdt in dat er voor onze opdrachtgevers geen kosten in rekening worden gebracht in de minnelijke fase wanneer de vordering volledig wordt geïncasseerd. Anders dan bij andere incassobureaus die werken volgens het No Cure, No Pay-principe, zorgt Nova Incasso ervoor dat u de volledige hoofdsom krijgt. De kosten die worden gemaakt tijdens dit proces, zijn voor rekening van de debiteur. Kort gezegd incasseren wij uw geld zonder dat het u tijd of moeite kost.

Alles wat u moet weten over de VvE-bijdrage

Een koper van een appartement schaft juridisch gezien het uitsluitend recht op gebruik van een tot een VvE behorend appartement aan. Dat heet het appartementsrecht. Het gebouw, de grond en alles wat tot het complex behoort, is eigendom van de VvE en haar leden. Met de aanschaf van een appartement, wordt de koper verplicht lid van de VvE en moet daarom ook een VvE-bijdrage betalen.

Splitsingsakte

Het gebouw wordt opgesplitst in verschillende appartementsrechten aan de hand van een splitsingsakte. Deze akte geeft nauwkeurig weer hoe de grond verdeeld is in appartementsrechten. Dit gebeurt op basis van een tekening waarin de grenzen tussen privé-gedeelten en openbare ruimte staan. Het aandeel van een VvE-lid wordt bepaald aan de hand van de oppervlakte van het appartement. De VvE-bijdrage wordt ook aan de hand hiervan bepaald. De splitsingsakte wordt opgesteld door een notaris.

Incassobesluit

Het incassobesluit is alleen van toepassing op VvE’s met een splitsingsakte van vóór 2006. In het besluit staat beschreven wat het bestuur van de VvE mag doen als een van de leden van de VvE niet betaalt. Met het incassobesluit wordt het bestuur van de VvE gemachtigd maatregelen te treffen de vordering uit handen te geven. Maakt uw VvE gebruik van een splitsingsakte van voor 2006? Zorg dan dat het incassobesluit als agendapunt op de eerstvolgende VvE-vergadering staat.

Vragen?

Heeft u een vraag, wilt u advies of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.

Afspraak Maken?

Wilt u kennismaken met ons en onze diensten? De koffie staat altijd bij ons klaar en we gaan graag met u in gesprek.

Vordering Indienen?

Is alles duidelijk en mogen wij voor u aan het werk? Via onderstaande knop kunt u gemakkelijk uw vordering uitbesteden.

Back To Top
Zoeken