Met de werkwijze van Nova Incasso staat u niet voor verrassingen. Wij werken volgens het No Pay-principe. Dit betekent dat wij geen vergoeding voor onze werkzaamheden in rekening brengen bij u, zolang de vordering volledig wordt voldaan in de buitengerechtelijke fase. Indien de vordering om wat voor reden dan ook niet volledig wordt betaald in deze fase, kunnen er daarentegen wel kosten in rekening worden gebracht. In dat geval gaan we in overleg met u over het nemen van juridische vervolgstappen of sluiten we het dossier met een vergoeding voor onze dienstverlening.

Kosteloze incasso

Wij brengen voor onze opdrachtgevers geen kosten in rekening. Als wij de gehele vordering buitengerechtelijk incasseren, ontvangt u 100% van de hoofdsom.

Indien de vordering (deels) wordt voldaan door de debiteur, bent u ons een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding omvat de rente en buitengerechtelijke kosten die bij de debiteur in rekening zijn gebracht.

Geen contract

Wij zijn ervan overtuigd dat onze service en resultaten u een tevreden klant maken en wij willen u niet aan ons binden door een contract.

 

 

Minder openstaande facturen

Door het duidelijke incassotraject dat wij doorlopen, verlaagt u het aantal dagen dat facturen gemiddeld openstaan. En heeft u ruimte voor investeringen.

Duidelijkheid

Duidelijke taal en heldere afspraken met onze opdrachtgevers is essentieel. Daarom hebben wij een specialist op het gebied van communicatie in huis.

24/7 online dossier inzage

We hechten waarde aan transparantie. Daarom kunt u bij ons 24/7 uw dossiers bekijken en ziet u wat wij voor u hebben gedaan. Zo bent u altijd op de hoogte.

Vaste contactpersoon

Heeft u een vraag waar ons portaal geen antwoord heeft? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met uw vaste contactpersoon.

Landelijke dekking

Wij zijn niet gebonden aan een locatie, maar zijn actief in heel Nederland. Met vestigingen in Groningen en Amsterdam kunnen wij heel Nederland bedienen.

Gerechtelijke fase

Mochten onze inspanningen tijdens de minnelijke fase niet tot resultaat leiden, starten we in overleg met de opdrachtgever de gerechtelijke fase.

Back To Top
Zoeken