Slecht of niet betalende huurders zijn een veelvoorkomend probleem. Met achterstallige huur is het vaak zo dat de openstaande vorderingen blijven oplopen. Daarom is het belangrijk om oplopende huurachterstanden te voorkomen. Nova Incasso helpt u bij huurincasso.

Hoe werkt huurincasso?

Huurincasso is een bijzondere vorm van incasso omdat het zo complex is. Het traject van de huurincasso start met een versnelde buitengerechtelijke fase. De handelingen die wij verrichten tijdens de buitengerechtelijke fase volgen elkaar sneller op, zodat de huurachterstand zo min mogelijk oploopt. Wanneer een huurder in de buitengerechtelijke fase de huur alsnog niet voldoet, kunt u bij Nova Incasso ook de gerechtelijke procedure starten.

Oog voor de relatie

Het uitgangspunt van onze werkwijze is dat de vordering wordt geïncasseerd. Maar we vinden de relatie tussen huurder en verhuurder ook belangrijk.

Beter betaalgedrag
van huurders

Door daadkrachtig en rechtvaardig optreden van Nova Incasso, verbetert het betaalgedrag van de huurder en minimaliseren we de kans op toekomstige huurachterstanden.

Specialistische kennis

Onze incassospecialisten weten hoe het huurrecht in elkaar steekt en kunnen snel schakelen met de juristen van Nova Legal. Door hun kennis en ervaring weten zij precies welke handelingen op welk moment het meest effectief zijn.

Versnelde
buitengerechtelijke fase

Kenmerkend voor huurincasso bij Nova Incasso is de versnelde minnelijke fase. Door veelvuldig contact met de huurder, minimaliseren we de kans op oplopende huurschuld.

Gerechtelijke procedure

Bij Nova Incasso bent u ook aan het juiste adres voor de gerechtelijke procedure van uw huurincasso. In overleg met de verhuurder maken wij de stap naar de rechter.

Kosteloze incasso

Wij werken volgens het No Pay-principe. Dit betekent dat wij geen vergoeding voor onze werkzaamheden in rekening brengen bij u, zolang de vordering volledig wordt voldaan in de buitengerechtelijke fase. Indien de vordering om wat voor reden dan ook niet volledig wordt betaald in deze fase, kunnen er daarentegen wel kosten in rekening worden gebracht. In dat geval gaan we in overleg met u over het nemen van juridische vervolgstappen of sluiten we het dossier met een vergoeding voor onze dienstverlening.

Wet- en regelgeving huurincasso

Huurders in Nederland zijn in grote mate beschermd. De regels waaraan een verhuurder zich moet houden om huur op te zeggen, zijn complex. Daarom is het belangrijk specialistische kennis in te zetten. En voor kennis van huurrecht bent u bij Nova Incasso aan het juiste adres.

Kosteloze huurincasso

Bij Nova Incasso werken wij volgens het No Pay-principe. Dit betekent dat wij geen vergoeding voor onze werkzaamheden in rekening brengen bij u, zolang de vordering volledig wordt voldaan in de buitengerechtelijke fase. Indien de vordering om wat voor reden dan ook niet volledig wordt betaald in deze fase, kunnen er daarentegen wel kosten in rekening worden gebracht. In dat geval gaan we in overleg met u over het nemen van juridische vervolgstappen of sluiten we het dossier met een vergoeding voor onze dienstverlening.

Huurovereenkomst ontbinden

Een huurovereenkomst vroegtijdig ontbinden is in Nederland niet eenvoudig. Wanneer er sprake is van wanbetaling, is het ontbinden van een huurcontract wel mogelijk. Dit kan in een aantal gevallen, bijvoorbeeld wanneer de huurachterstand drie maanden is of als de huurder op een andere manier de overeenkomst niet nakomt. Om een huurovereenkomst te ontbinden is een gerechtelijke procedure nodig.

Ontruimingsprocedure

Wanneer de rechter beslist dat de huurovereenkomst wordt ontbonden, moet de huurder de woning verlaten. De deurwaarder gaat na het besluit van de rechter met het vonnis bij de debiteur langs om de dagvaarding te betekenen. De debiteur krijgt dan nog een kans om de woning zelf te ontruimen. Gebeurt dit niet binnen de afgesproken termijn, zal de woning worden ontruimd. Dit mag niet eerder dan drie dagen na de betekening plaatsvinden. Voldoet een huurder de huurachterstand alsnog, dan kunt u als de verhuurder afzien van ontruiming.

Vragen?

Heeft u een vraag, wilt u advies of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.

Afspraak Maken?

Wilt u kennismaken met ons en onze diensten? De koffie staat altijd bij ons klaar en we gaan graag met u in gesprek.

Vordering Indienen?

Is alles duidelijk en mogen wij voor u aan het werk? Via onderstaande knop kunt u gemakkelijk uw vordering uitbesteden.

Back To Top
Zoeken