Voorstel voor incassopauze voor student met schulden

Jongeren met schulden die gaan studeren zouden tijdens hun studie niets hoeven af te lossen, vindt D66. Het kabinet onderzoekt of het mogelijk is om jongeren met schulden tijdens hun opleiding te kunnen vrijwaren van schuldeisers.

Dat heeft staatssecretaris Martin van Rijn toegezegd aan D66-kamerlid Vera Bergkamp. Zij wees tijdens de bespreking van de begroting van het ministerie van Volksgezond, Welzijn& Sport op een grote groep jongeren die graag een opleiding wil volgen, maar dit niet kan omdat de jongeren kampen met schulden en schuldeisers. Bergkamp opperde daartoe een ‘incassopauze’ op het moment dat deze jongeren hun opleidingen starten.

In gesprek

Van Rijn zag wel wat in het voorstel. Hij beloofde met gemeenten in gesprek te gaan om te kijken wat mogelijk is. Dit jaar nog brengt hij verslag uit aan de Kamer.

Niet voor iedereen

De landelijke regeling die Bergkamp voor ogen heeft, is bedoeld voor kwetsbare jongeren die dak- en thuisloos zijn of uit de jeugdzorg komen. Of naast mbo’ers ook hbo- en wo-studenten in aanmerking zullen komen voor de regeling is nog niet duidelijk.

Back To Top
Zoeken