Steeds minder mensen met betalingsachterstand op hypotheek

Het aantal mensen met een betaalachterstand op een lopende hypotheek is verder afgenomen met ongeveer 5% ten opzichte van vorig jaar. Op 1 april 2017 stonden zo’n 98.000 mensen met tenminste één betalingsachterstand geregistreerd. De verwachting is dat dit de komende jaren nog verder afneemt.

Het grootste aantal mensen met een hypothecaire betalingsachterstand was op 1 juli 2015. Toen stond de teller op meer dan 113.000 mensen. Voor de crisis lag dit aantal net onder de 40.000, bijna 40% van het huidige aantal.

Neerwaartse trend loopt achter op crisis

De daling van betaalachterstanden op hypotheken loopt achter op het verloop van de crisis. Peter van den Bosch, directeur van stichting BKR, legt uit dat ook in economisch zwaar weer mensen vaak wel hun hypotheek proberen te betalen. Bijvoorbeeld door reserves aan te spreken of door de hypotheek rekening als eerste te betalen. Als de lasten dan uiteindelijk te hoog blijven, komen ze uiteindelijk toch in de knel. Nu de economie weer aantrekt, zal de daling in het aantal mensen met een betaalachterstand op een hypotheek nog verder toenemen.

Steeds minder mensen met een betaalachterstand op hypotheek

Back To Top
Zoeken