Schuldenproblematiek neemt onverminderd toe

Voor het eerst in jaren kan de NVVK, de brancheorganisatie voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, melden dat het aantal aanmeldingen niet is gestegen. De schuldproblematiek is echter niet afgenomen, want de omvang van de schulden neemt sterk toe. Mensen hebben vaker hulp nodig om hun financiële situatie in balans te brengen. Vooral ZZP’ers melden zich steeds vaker bij de schuldhulpverlening.

Aantal aanmeldingen blijft gelijk, maar omvang schuld groeit

Uit de cijfers van de NVVK-leden blijkt dat in 2015 90.400 mensen met financiële problemen zich hebben gemeld bij de schuldhulpverlening. Voor het eerst in jaren lijkt dit aantal stabiel te worden. De gemiddelde schuld van mensen die zich hebben gemeld is wel opnieuw gestegen: van €38.500 in 2014 naar €42.900 in 2015.

Hulp nodig voor evenwicht in financiële situatie

In 2015 moeten bij bijna de helft van alle mensen in de schuldhulpverlening eerst de inkomsten en uitgaven in balans worden gebracht. Pas daarna kan er aan een eventuele schuldregeling worden gewerkt. In 2014 was dit bij 30% van de mensen.

ZZP’ers melden zich vaker voor schuldhulpverlening

Het aantal ZZP’ers dat zich meldt bij de schuldhulpverlening neemt toe. Joke de Kock van NVVK geeft aan dat de schuldproblematiek van mensen die zich aanmelden steeds groter en complexer wordt. ‘Het wordt voor deze mensen steeds moeilijker om deze problemen zelfstandig op te lossen’, aldus De Kock.

Back To Top
Zoeken