Phising mails uit naam van Nova Incasso in omloop

Door meerdere mensen is er gebeld en gemaild met betrekking tot e-mails die zij hebben ontvangen. In deze e-mails wordt verzocht om gemeentelijke naheffingen en rioolheffingen te betalen.

Deze e-mails zijn niet door ons verzonden.

U kunt hier melding van maken bij de Fraude Helpdesk: valse-email@fraudehelpdesk.nl

Een voorbeeld ziet u onderstaand:

 

Phishing mail voorbeeld

Van: Klaas Boersma <fixdebt.services@outlook.com>
Date: ma 22 jun. 2020 11:02
Subject: NOVA Incasso – Gerechtsdeurwaarders & Incasso advocaten
To: noreply@nova-incasso.nl <noreply@nova-incasso.nl>
NOVA Incasso – Gerechtsdeurwaarders & Incasso advocaten
Afdeling: Executie Beslaglegging
Contactpersoon: Dhr. K. Veenstra
Dossiernummer: 28635/AC/2015
22 juni 2020, Den Haag
Betreft: beslaglegging op uw bankrekeningnummer en inkomen.
Geachte heer of mevrouw,
Ondanks herhaaldelijke aanmaningen betreffende Uw schuld voor gemeentelijke naheffing en achterstand Belastingdienst, met referentie: 28635/AC/2015, blijft U nalatig in het voldoen van de restschuld van 97,87 euro.

Indien U niet onmiddellijk uw schuld voldoet op het hieronder opgegeven rekeningnummer, met vermelding van uw dossiernummer (zie briefhoofd), zijn wij genoodzaakt het Openbaar Ministerie te verwittigen van Uw nalatigheid.U dient dan rekening te houden met zeer ernstige gevolgen:

    • Uw bankrekeningnummer wordt per direct geblokkeerd.
      U kunt dan geen geld meer opnemen of storten. Tevens kunt U geen nieuwe bankrekening openen bij een Nederlandse bank voor de periode van 8 jaar.
    • Onze Gerechtsdeurwaarder zal U bezoeken om direct, en eventueel met behulp van de politie, beslag te leggen op al uw goederen. U dient hierbij te denken aan uw auto, televisie, computer, sieraden en overige waardevolle bezittingen.
    • Bij niet betalen, zal het Openbaar Ministerie (OM) de politie opdracht geven U per direct aan te houden en in gijzeling te nemen voor minimaal 30 dagen.
U kunt dit enkel nog voorkomen door onmiddellijk het openstaande bedrag van 97,87 euro te voldoen op rekeningnummer: BE13974049792739 ten name van:NOVA Incasso – Gerechtsdeurwaarders & Incasso advocaten, o.v.v. uw dossiernummer (28635/AC/2015).

Wij vertrouwen erop dat U het niet zover laat komen. U kunt niet meer in beroep gaan tegen dit vonnis!

Hoogachtend,Dhr. K. Veenstra
CEO – 
NOVA Incasso – Gerechtsdeurwaarders & Incasso advocaten

Back To Top
Zoeken