Nieuwsbericht Hemelvaart 2024

Nieuwe wettelijke regels voor debiteurenbenadering

Artikel 4.2 van de Wet Kwaliteit Incassodienstverlening (Wki) legt strikte regels op met betrekking tot het tijdstip waarop debiteuren mogen worden benaderd. Kort gezegd, tussen 8 uur ’s avonds en 7 uur ’s ochtends is contact via elektronische, fysieke of telefonische wegen verboden.

Geen contact op zondagen en feestdagen

Daarnaast verbiedt het artikel contact op zondagen en officiële feestdagen volgens de Algemene Termijnenwet. Maar er is meer, via een speciaal besluit kunnen extra dagen worden aangewezen waarop communicatie met debiteuren verboden is. Deze dagen moeten gelijk worden gesteld aan officiële feestdagen.

Wat betekent dit voor 2024?

Voor het jaar 2024 zijn al dergelijke dagen vastgesteld, waaronder vrijdag 10 mei 2024 (de dag na Hemelvaart) en vrijdag 27 december 2024 (de dag na Kerst). Op deze dagen is contact met debiteuren niet toegestaan.

Zorg ervoor dat uw bedrijf op de hoogte is van deze nieuwe regels en pas uw procedures tijdig aan. Blijf ons volgen voor meer informatie en updates!
Back To Top
Zoeken