MKB’ers wachten nog steeds te lang op betaling

Bijna de helft van mkb Nederland is het afgelopen jaar geconfronteerd met onredelijk lange betaaltermijnen. Maar liefst 44% van de mkb’ers blijkt niet binnen een redelijke termijn betaald te worden.

Onredelijke lage betaaltermijnen worden vaak veroorzaakt door een onbalans tussen leverancier en afnemer. Grote afnemers rekken vaak de betaaltermijnen op om zo hun werkkapitaal te verbeteren. Dit ten nadele van de kleine leveranciers, die door het uitblijven van de betaling hun eigen liquiditeit en investeringsmogelijkheden zien verdwijnen. Het verlengen van betaaltermijnen gebeurt vaak in tijden van economische teruggang. Toch blijft er druk staan op betaaltermijnen, terwijl de economie nu al langere tijd beter draait.

Maatregelen voor snellere betaling

Hetzelfde onderzoek toont aan dat leveranciers ook kansen laten liggen. Zo stuurt de helft van de ondervraagde leveranciers pas een week of nog langer na levering van goederen of diensten een factuur. Bovendien blijkt dat er nog weinig informatie wordt uitgewisseld over de status van een factuur: slechts 19% van de leveranciers ontvangt bericht dat de factuur is goedgekeurd en dat zij een betaling kunnen verwachten.

Wet Tegengaan onredelijk lange termijnen

In maart van dit jaar heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wet die zorgt dat grote bedrijven tegenover het mkb en ZZP’ers geen betaaltermijnen van langer dan 60 dagen mogen hanteren. Dit wetsvoorstel gaat op 1 juli 2017 in.

MKB wacht nog steeds te lang op betaling

Back To Top
Zoeken