MKB-Nederland wil zwarte lijst wanbetalers

MKB-Nederland wil een zwarte lijst opstellen waar grote bedrijven die te laat of geheel niet aan kleine leveranciers betalen op vermeld staan. De directeur van MKB-Nederland, Leendert-Jan Visser, heeft aangegeven dat het soms 90 tot 120 dagen kan duren voordat de betaling binnen is. Deze termijn is te lang en brengt grote gevolgen met zich mee voor kleine leveranciers.

Het initiatief van MKB-Nederland komt als reactie op een voorstel van het CDA in de Tweede Kamer. Dit voorstel biedt de mogelijkheid voor leveranciers om grote bedrijven een boeterente op te leggen, wanneer een betaling binnen 60 dagen uitblijft. Deze rente wordt in rekening gebracht nadat de wettelijke termijn is verlopen.

MKB-Nederland staat niet te springen om dit voorstel. Kleinere leveranciers zijn vaak afhankelijk van grote bedrijven. Wanneer zij een boete geven, is er een kans dat een bedrijf voor een andere leverancier gaat. Dit kan de liquiditeit van de MKB’er in gevaar brengen, aangezien opdrachten dan uitblijven. Bovendien heerst de angst dat de 60-dagen-termijn de nieuwe norm wordt; momenteel worden facturen binnen gemiddeld 36,5 dagen betaald.

Via een brief worden grote bedrijven op het platform Betaalme.nu gewezen. Bedrijven kunnen zich hierbij aansluiten en dienen in een manifest af te leggen wat zij zullen doen om de betalingen aan de leveranciers sneller te laten verlopen. De aangesloten bedrijven beloven rekeningen binnen 30 dagen te betalen. Er hebben zich echter tot nog toe slechts enkele bedrijven aangesloten.

Om de laatst genoemde reden heeft MKB-Nederland tevens een meldpunt gemaakt, waar leveranciers een melding kunnen maken als zij met late betalingen te doen hebben. De bedrijven waar veel meldingen over worden geregistreerd, krijgen vervolgens een brief vanuit MKB-Nederland waarin het belang van een snelle betaling wordt benadrukt. Mocht dit niet tot verbetering leiden, dan wordt er een zwarte lijst opgesteld.

Het is belangrijk dat grote bedrijven het MKB sneller van betalingen voorzien, omdat:

  • het de stabiliteit van de toeleveringsketen versterkt;
  • het tot een efficiënter werkkapitaal beheer leidt;
  • het bij maatschappelijk verantwoord ondernemen past.
Back To Top
Zoeken