Leveranciers ontvangen steeds later betalingen van supermarkten

Supermarkten nemen ruim de tijd

Naar aanleiding van een artikel in het Financiële Dagblad stond het nieuws van dinsdag 11 april er bol van: leveranciers draaien op voor de groei van supermarkten. In plaats van facturen op tijd te betalen investeren supermarkten hun geld in groei en inrichting. In de afgelopen zeven jaar is de betaaltermijn zelfs zo opgelopen dat leveranciers tegenwoordig twee tot vier keer langer moeten wachten op de betaling van hun facturen.

De standaard betalingstermijn in 2013 is vastgesteld op 30 en de maximale betalingstermijn in de zomer van 2017 is vastgesteld op 60 dagen. Ondanks deze regeling bewaren grote spelers, zoals supermarkten, geld lang op de rekening investeren zij in overnames en het inrichten van nieuwe winkels.

Supermarkten bieden nu vaak een tussenoplossing aan voor de leveranciers: een voorfinanciering door de bank. Deze tussenoplossing is nu acceptabel voor leveranciers omdat de rente momenteel nog laag ligt. Maar er zal een moment komen waarop de rente stijgt en leveranciers in problemen komen door het betalingsgedrag van de machtige supermarkten.

Incasso voor leveranciers

Mogen de supermarkten de betalingstermijn structureel overschrijden en wat kunnen leveranciers hiertegen doen? Duidelijk is dat supermarkten een grote machtspositie hebben ten opzichte van de leveranciers. Wettelijk gezien zouden de leveranciers na 30 dagen de factuur kunnen doorzetten naar een incassotraject. Dit is echter niet gebruikelijk. Met name omdat ze verwachten dat ze de betaling van de supermarkten uiteindelijk alsnog zullen ontvangen.

Voor kleine leveranciers is het ook bijna onmogelijk om een korte betaaltermijn af te dwingen bij de grotere supermarkten. Gelukkig wordt door de politiek actief gereageerd op deze berichtgeving.

Vervolgstappen vanuit de kamer

Op woensdag 12 april werd duidelijk dat de meerderheid van de Tweede kamer wil dat supermarkten sneller gaan betalen. Want, zo merkte verschillende Kamerleden op: “Ook supermarkten hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid en als deze maar kunnen uitstellen en leveranciers kunnen laten wachten op hun geld is er iets goed scheef in de markt.”

Politiek tegen machtsmisbruik

Ook Brussel werkt mee aan een plan om de Europese supermarkten sneller te laten betalen en te dwingen de betalingstermijnen in te korten. In een conceptakkoord wordt onder andere gesproken over een betalingstermijn van maximaal 30 dagen en een wet waarin supermarkten niet eenzijdig en met terugwerkende kracht clausules in het contract mogen aanpassen.

Nova Incasso is groot voorstander van initiatieven uit de politiek tegen de machtspositie van supermarkten en hun slechte betaalgedrag. De grote vraag is nu of er ook sancties zullen komen voor bedrijven die betalingstermijnen structureel negeren. Want welk nut heeft een wettelijke betalingstermijn als bedrijven zich daar niet aan houden en er geen sancties volgen?

Leveranciers wachten steeds langer op betaling

Back To Top
Zoeken