Kabinet komt per 2021 met incassoregister

Het kabinet wil misstanden in de incassomarkt aanpakken. Daarom komt er een incassoregister waar incassobureaus zich verplicht moeten inschrijven. Hiermee komen er eisen voor het uitoefenen van incassowerkzaamheden. Ook komt er een controle die onderzoekt of bedrijven de eisen naleven. Hiermee voert het kabinet een afspraak uit het regeerakkoord uit. Het is de bedoeling dat het incassoregister medio 2021 in werking treedt.

Waarom is het incassoregister nodig?

Een onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt laat zien dat consumenten financieel slachtoffer raken van de handelswijze van sommige incassobureaus. Daarbij ervaren zij hierdoor emotionele stress. Hoewel de meeste incassobureaus zich aan de wettelijke richtlijnen houden, zijn er nog steeds incassobureaus die schuldenaren confronteren met onterechte vorderingen, onterechte kosten berekenen en zelfs schuldenaren op ontoelaatbare wijze onder druk zetten om te betalen.

Naast dat dit voor schuldenaren en schuldeisers niet wenselijk is, schaden deze praktijken het imago van incassobureaus. Hiervan zijn incassobureaus die wel goed werk leveren de dupe. Het kabinet wil voorkomen dat schuldenaren worden geconfronteerd met onjuiste incassopraktijken. Om invloed uit te oefenen op de kwaliteit van incassobureaus wil het kabinet het incassoregister invoeren. De aanpak is onderdeel van de Brede Schuldenaanpak van het kabinet. Het incassoregister moet de kwaliteit en de dienstverlening van de incassosector verbeteren.

Hoe werkt het incassoregister?

Wanneer het incassoregister in werking treedt, zijn alle incassobureaus verplicht om zich in te schrijven bij het register. Incassobureaus moeten aan een aantal eisen van kwaliteit en professionaliteit voldoen om zich te kunnen inschrijven. Het incassoregister is niet alleen voor incassobureaus die uit naam van een schuldeiser vorderingen innen. Ook partijen die bedrijfsmatig vorderingen kopen om deze vervolgens zelf te innen, moeten zich inschrijven in het incassoregister.

Incassobureaus mogen dan alleen incassowerkzaamheden uitvoeren als zij in het incassoregister staan. Daarbij controleert een systeem van toezicht en handhaving de of bedrijven zich aan de eisen houden. Wanneer een incassobureau niet aan de eisen voldoet, dan kan deze een boete ontvangen. Het bedrijf kan ook worden verwijderd uit het register. Daarbij komt er een meldpunt. Daar kunnen schuldenaren kunnen heen met klachten over incassobureaus.

Nova Incasso is de juiste partner voor uw bedrijf

Nova Incasso hecht veel waarde aan professionele en juiste incassowerkzaamheden. Wij houden ons uiteraard aan de Wet Incassokosten (WIK). Daarbij zijn wij aangesloten bij ACA International. Dit is de wereldwijde brancheorganisatie voor incassobureaus en krediet professionals. ACA International handhaaft een strenge ethische code waar haar leden aan moeten voldoen. In deze code wordt onder meer benadrukt dat consumenten met waardigheid en respect behandeld dienen te worden. Door lidmaatschap bij deze beroepsvereniging garandeert Nova Incasso deze code in ere te houden.

Back To Top
Zoeken