BKR-registratie door rood te staan

Met ingang van 1 december 2016 krijgen miljoenen bankklanten een BKR-registratie.

Vanaf dat moment krijgt het Bureau Krediet Registratie in Tiel meer zicht op mensen met kleine en kortlopende rekeningen. Deze rekeningen zorgen vaak voor problemen bij mensen die in de schuldsanering terechtkomen. Ook de mogelijkheid om rood te staan moet vanaf die datum verplicht worden gemeld. BKR gaat vanaf 1 december kredieten eerder registreren. Nu geldt nog dat kredieten van 500 euro of hoger die minsten drie maanden lopen gemeld moeten worden. Vanaf 1 december geldt dit voor kredieten van 250 euro of hoger. Ook de grens met betrekking tot de looptijd wordt verscherpt: kredieten van een maand worden al geregistreerd. Deze verandering heeft te maken met een Europese richtlijn die in de Nederlandse wet is ingevoerd.

Gevolgen van een BKR-registratie

Een BKR-registratie kan gevolgen hebben voor hoeveel iemand kan lenen in het geval van een hypotheek. De nieuwe regels hebben weinig invloed op bijvoorbeeld de kansen op het krijgen van een hypotheek. Het raakt vooral mensen die van plan waren schulden te verzwijgen. Wanneer consumenten aan hun betalingsverplichtingen voldoen en geen betalingsachterstanden hebben, krijgen zij een positieve registratie.

Positieve registratie

De mogelijkheid om rood te kunnen staan, wordt straks al als een krediet aangemerkt. Dat betekent dat de klant ook wordt geregistreerd als hij nooit rood staat of heeft gestaan. Het gaat hierbij dan wel een positieve registratie. Dat houdt in dat er geen betalingsachterstand is en dat de klant of kredietnemer altijd netjes aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.

Rood staan: ben ik dan een wanbetaler?

De BKR heeft in een reactie aangegeven dat de wijziging bedoeld is om weer in de pas te lopen met de Europese wetgeving. Ook moet de aangepaste regel ervoor zorgen dat het BKR eerder inzicht krijgt in de opstapeling van (kleine) schulden waardoor mensen met schuldproblemen sneller geholpen kunnen worden. Het betekent dus niet dat een consument direct als wanbetaler te boek komt te staan. Het kan wel gevolgen hebben bij het verkrijgen van een lening of krediet. Een kredietverstrekker zal op basis van BKR-registraties afwegen of zij daadwerkelijk een krediet verstrekken. Een roodstand kan dan nadelig werken.

Back To Top
Zoeken