De Wet Incassokosten (WIK) is een wet omtrent de buitengerechtelijke incassokosten die sinds 1 juli 2012 van kracht is. In deze wet staat exact beschreven hoeveel kosten een incassobureau in rekening mag brengen. De overheid heeft hier een zogenaamde staffel voor opgesteld, waar een incassobureau zich aan dient te houden. Voor u als ondernemer is het verstandig uw algemene voorwaarden conform de eisen van de WIK op te stellen.

WIK Staffel

Deze kosten worden bij de debiteur in rekening gebracht, dus niet bij u als opdrachtgever.

Voorbeeld:
Hoofdsom: € 4.000

Eerste deel: € 2.500 x 15% = € 375
Tweede deel: € 1.500 x 10% = € 150
—————————————————- +
Incassokosten = € 525

Incassokosten berekenen

Met onze incassokosten calculator kunt u gemakkelijk berekenen hoe hoog de incassokosten op uw hoofdsom zijn.

Back To Top
Zoeken