Kosteloze incasso, hoe kan dat?

“Hoe kan het dat Nova Incasso geen kosten in rekening brengt in de minnelijke fase?” is een vraag die ons vaak gesteld wordt. De visie van Nova Incasso is dat u als schuldeiser geen kosten zou moeten maken bij het incasseren van openstaande vorderingen.

Nova Incasso werkt volgens de Wet Incassokosten (WIK), zoals elk ander incassobureau. Wij zijn gespecialiseerd in het incasseren van openstaande bedragen op particulieren en bedrijven. Zolang de vordering volledig wordt voldaan in de buitengerechtelijke fase, brengen wij geen vergoeding voor onze werkzaamheden bij u in rekening. Indien de vordering om wat voor reden dan ook niet volledig wordt betaald in deze fase, kunnen er daarentegen wel kosten in rekening worden gebracht. In dat geval gaan we in overleg met u over het nemen van juridische vervolgstappen of sluiten we het dossier met een vergoeding voor onze dienstverlening.

In onze algemene voorwaarden staat dat wanneer de opdracht aan Nova het buitengerechtelijk incasseren van een vordering betreft, Nova werkzaamheden uitvoert op basis van het ‘no pay principe’.

In het geval dat uw vordering van de debiteur (deels) wordt voldaan, bent u een vergoeding aan Nova verschuldigd. De hoogte van de vergoeding van Nova betreft in dat geval de bij de debiteur in rekening gebrachte rente over de vordering en de bij de debiteur in rekening gebrachte buitengerechtelijke kosten.

Werkt Nova Incasso met contracten?

U zit bij Nova Incasso niet vast aan een contract. Bij Nova Incasso kunt u een vordering in behandeling laten nemen zonder dat u aan een contract met een bepaalde duur gebonden bent. Wij zijn ervan overtuigd dat u bij ons een tevreden klant zult zijn, waardoor wij u niet aan ons hoeven te binden met een contract, aangezien wij geloven dat u zelf bij ons zult terugkeren.

Waarom zou ik mijn vordering uit handen geven?

Wanneer u uw dienst en/of product levert, is het vanzelfsprekend dat hier een (geldelijke) vergoeding tegenover staat. Het blijkt soms helaas een stuk minder vanzelfsprekend te zijn dat de debiteur ook zijn deel van de afspraak nakomt, en dat u dus uw geld ontvangt.

Het is van belang dat u uw openstaande vorderingen uitbesteedt wanneer het u niet lukt om deze zelf te incasseren. Doet u dit niet, dan brengt u uw eigen liquiditeit in gevaar en kan de mogelijkheid ontstaan dat u zelf uw rekeningen niet meer kunt betalen. Door een incassobureau in te schakelen kunt u onnodige afschrijvingen voorkomen en uw marges verbeteren.

Heeft Nova Incasso een persoonlijke werkwijze?

Bij Nova Incasso krijgt u een vast contactpersoon toegewezen zodra wij uw eerste vordering in behandeling hebben genomen. Op deze manier kunnen wij garant staan voor persoonlijk contact, hoge kwaliteit en een zo efficiënt mogelijke afhandeling van de dossiers. U wordt op deze manier niet van het kastje naar de muur gestuurd, want u weet bij wie u terecht kunt.

Wat is Nova Incasso haar advies voor het pre-incasso traject?

Wij adviseren u ten eerste om de betalingstermijnen kort te houden en een herinnering  te versturen zodra de betalingstermijn verstreken is. Zo weet de klant dat het noodzakelijk is dat er snel wordt betaald. De debiteur merkt dat u proactief bezig bent met het incasseren van uw vorderingen. Dit heeft een positieve werking op het toekomstige betalingsgedrag van uw cliënten.

U dient een natuurlijk persoon ten minste een keer te hebben aangemaand, voordat u ter incasso kan overgaan. U kunt gemakkelijk zelf een aanmaning maken. Wanneer u na deze aanmaning nog steeds geen betaling van uw debiteur heeft ontvangen binnen laatste betalingstermijn van 14 dagen, kunt u uw vordering overdragen aan Nova Incasso. Wij adviseren u dan ook dit zo tijdig mogelijk te doen om op deze manier de achterstallige betaling in een zo vroeg mogelijk stadium te innen.

In uw schriftelijke aanmaning dienen de volgende onderdelen te zijn opgenomen.

  • Een vermelding dat u genoodzaakt bent een incassobureau in te schakelen wanneer er wederom niet betaald wordt binnen de aangegeven betalingstermijn en dat de kosten die hier uit voortvloeien voor rekening van de wanbetaler zijn;
  • Een vermelding van de hoogte van de incassokosten die in rekening zullen worden gebracht (zie WIK-Staffel);
  • Een vermelding van een aanbod met een laatste betalingsmogelijkheid zonder incassokosten van 14 dagen, aanvangend de dag na ontvangst van de brief.

Het is tevens verstandig om uw algemene voorwaarden aan te passen conform de eisen van de WIK. Om uw debiteurenbeheer te versterken, kunt u gebruik maken van handige debiteurenbeheer software.

Wanneer kan ik mijn vorderingen overdragen/ter incasso gaan?

Voordat u uw vordering kan overdragen aan Nova Incasso, dient u zich aan de wettelijke termijnen gehouden te hebben. Na het verstrijken van de factuurdatum dient u bij consumenten een vruchteloze aanmaning te versturen met een betalingstermijn van 14 dagen, voordat u uw vorderingen kunt overdragen. Bij bedrijven is dit niet het geval en kunt u na het verstrijken van de betalingstermijn gelijk ter incasso overgaan.

In de aanmaning voor consumenten dient u te vermelden dat u gedwongen bent om een incassobureau in te schakelen. Daarnaast dat de incassokosten die hieruit voortvloeien voor de wanbetaler zijn, wanneer er niet binnen de aangegeven betalingstermijn betaald wordt. Tevens dient u de hoogte van de incassokosten in uw aanmaning aan consumenten te vermelden.

Wanneer ook de datum van deze aanmaning is verstreken, kunt u ons een mail sturen met daarin de documentatie als bijlage. U kunt uw incasso-opdracht zelfs nog gemakkelijker inleveren, namelijk via de knop bovenin het scherm (of dien hier uw vordering in).

Kan ik als particuliere opdrachtgever een vordering indienen?

Nova Incasso neemt in principe geen vorderingen van particuliere opdrachtgevers in behandeling als de hoofdsom lager is dan € 5.000,-. Heeft u een (rechtsgeldige) vordering waarvan u wilt dat deze toch in behandeling wordt genomen door ons? Neem dan telefonisch contact op via telefoonnummer 085 401 1034.

Hoe werkt de Wet Incassokosten (WIK)?

De Wet Incassokosten is de nieuwe regeling omtrent de buitengerechtelijke incassokosten (WIK). In die wet staat beschreven hoeveel kosten een incassobureau in rekening mag brengen. Hiervoor heeft de overheid een vaste staffel opgezet, waaraan elk incassobureau zich dient te houden. Het mag voor zich spreken dat Nova Incasso dit ook doet.

Het is tevens verstandig om uw algemene voorwaarden aan te passen conform de eisen van de WIK. Nova Incasso kan u hier eventueel bij assisteren.

Is Nova Incasso aangesloten bij een brancheorganisatie?

Ja, Nova Incasso is aangesloten bij een brancheorganisatie. Dit is the Association of Credit and Collection Professionals, oftewel de brancheorganisatie ACA International.

Al sinds de oprichting van de organisatie in 1939 handhaaft ACA International een strenge ethische code waaraan haar leden moeten voldoen. In deze code wordt onder meer benadrukt dat consumenten met waardigheid en respect behandeld dienen te worden. Nova Incasso garandeert door het lidmaatschap bij deze beroepsvereniging voor de credit management branche deze code in ere te houden.

Back To Top
Zoeken