Overzicht van richtlijnen voor een aanmaning

Let op: onderstaand overzicht heeft betrekking op vorderingen op consumenten. In het geval van een vordering op een bedrijf is het niet nodig om een aanmaning te versturen en mag de vordering na het verstrijken van de factuurtermijn al uit handen gegeven worden en incassokosten in rekening worden gebracht.

    • Na het verstrijken van de betalingstermijn moet de consument minimaal één schriftelijke aanmaning ontvangen. In die aanmaning moet de de consument de mogelijkheid krijgen de factuur/ de facturen te betalen zonder dat er bijkomende kosten verschuldigd zijn
    • De consument moet worden geïnformeerd over de gevolgen van een niet tijdige betaling. Dit houdt in dat er vermeld moet worden dat de vordering uit handen wordt gegeven als er niet binnen de gestelde termijn betaald wordt en dat de kosten voor zijn of haar rekening zijn. De exacte kosten hiervan moeten ook worden vermeld. Bereken de hoogte van de incassokosten;
    • In de aanmaning moet de consument de mogelijkheid krijgen om de vordering binnen 14 dagen te voldoen. De termijn start op de dag nadat de aanmaning bij de consument is afgeleverd. Als de debiteur een bedrijf betreft is dit niet noodzakelijk;
    • Wanneer de consument niet binnen 14 dagen betaalt (of een andere termijn van minimaal 14 dagen) dan mag u een incassobureau inschakelen en mogen er incassokosten in rekening worden gebracht.

Incassokosten calculator

De hoogte van de incassokosten worden volgens de WIK-staffel bepaald. Een berekening is simpel met de incassokosten calculator.

Aanmaning generator

Een aanmaning is een belangrijk document in het incassotraject. En moet voldoen aan een aantal eisen. Met de aanmaning generator van Nova Incasso is het een fluitje van een cent.

Back To Top
Zoeken