U heeft bij het versturen van de factuur aan uw debiteur, btw aangegeven en betaald. Wanneer de debiteur niet of niet- volledig uw factuur heeft betaald, is uw vordering (deels) oninbaar en ontvangt u ook niet de btw van de debiteur. U kunt de btw in dat geval terugvragen.

Wanneer kan btw teruggevraagd worden?

U kunt de btw terugvragen als u zeker weet dat uw vordering (deels) oninbaar is. De vordering wordt in ieder geval als oninbaar beschouwd indien er één jaar is verstreken na de uiterste betaaldatum. Als er geen betalingstermijn is overeengekomen, geldt er een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur door uw debiteur.

Hoe kunt u de btw terugvragen?

Dit doet u in uw btw-aangifte. U vult het bedrag van de teruggaaf in uw aangifte in over het tijdvak waarin de oninbaarheid van uw vordering is ontstaan of nadat er in ieder geval één jaar is verstreken na de uiterste betaaldatum van de factuur. Het bedrag dat u wilt terugvragen vult u in als negatieve omzet en negatieve btw (zie vraag 1a of 1b van uw btw- aangifte). Het formulier voor het terugvragen van de btw wordt ‘verzoek om teruggaaf omzetbelasting (overgenomen vorderingen)’ genoemd.

Overgangsrecht

Heeft u een factuur waarvan de uiterste betaaltermijn is verstreken vóór 1 januari 2017, maar de betaling van deze factuur op die datum niet of slechts gedeeltelijk is ontvangen en nog niet is uitgesloten dat de vordering kan worden geïncasseerd, begint bovengenoemde termijn van één jaar te lopen op 1 januari 2017. In dat geval zal de vordering op 1 januari 2018 als oninbaar worden aangemerkt. Derhalve kan u vanaf dat moment de btw terugvragen conform bovenstaande instructies. Wordt de oninbaarheid ná 1 januari 2017 vastgesteld, kunt u vanaf dat moment de btw terugvragen.

Stel u vraagt de btw terug en uw factuur wordt alsnog betaald

In het geval u de btw teruggekregen heeft, maar de factuur wordt alsnog betaald, dan kunt u dit eveneens aangeven in uw aangifte en betalen.

Back To Top
Zoeken