Verzuim

Wat is verzuim?

Verzuim houdt in dat een partij die in gebreke is gesteld niet datgene doet wat in de ingebrekestelling wordt geëist, binnen de daarvoor bepaalde termijn.

« Terug naar overzicht