Vernietigbaarheid

Wat is vernietigbaarheid?

Vernietigbaarheid houdt in dat een rechtshandeling kan worden vernietigd door een partij die bij de rechtshandeling is betrokken.

« Terug naar overzicht