Rolzitting

Wat is een rolzitting?

Een rolzitting is een zitting waarin de rechter beslist over het vervolg van de procedure. Hij bekijk dan ook wat de stand van zaken is. De inhoud van de zaak is hierbij niet aan de orde. meerdere zaken worden behandeld: er staan meerdere zaken op de rol.

« Terug naar overzicht