Parate executie

Wat is eparate executie?

Parate executie betekent dat een hypotheekhouder, een bank en een pandhouder zonder rechterlijk vonnis over mogen gaan tot de verkoop van een pand. Hiervoor is dus geen executoriale titel of gerechtelijke procedure voor nodig.

« Terug naar overzicht