No-pay incasso 

Wat is no-pay incasso?

No-pay incasso is een werkwijze voor incassobureaus, geïntroduceerd door Nova Incasso. Bij No-pay incasso maakt u geen kosten wanneer het volledige bedrag is geïncasseerd in de buitengerechtelijke fase. Dat betekent dat u 100% van uw oorspronkelijk hoofdsom ontvangt wanneer het volledig is geïncasseerd. De kosten die worden gemaakt, komen dan voor rekening van de debiteur.

« Terug naar overzicht