Koop op afstand

Wat is een koop op afstand?

Bij koop op afstand is er geen fysiek contact tussen de koper en de verkoper. De handelende partijen zijn dus op afstand van elkaar. Bij koop of afstand gelden specifieke rechten en plichten. Voorbeelden van koop op afstand zijn aankopen via de telefoon of via internet.

« Terug naar overzicht