Ingebrekestelling

Wat is een ingebrekestelling?

Een ingebrekestelling is een schriftelijke mededeling waarin de ene partij de andere partij aanmaant om de overeengekomen prestatie alsnog te leveren. Dit gaat in veel gevallen om een betaling. In de ingebrekestelling wordt een (redelijke) termijn gegeven waarbinnen de prestatie moet gebeuren. Als de prestatie niet binnen de gestelde termijn wordt volbracht, heeft dit normaliter gevolgen. Wanneer het betrekking heeft op openstaande vorderingen en de betaling blijft uit, wordt vaak een incassobureau ingeschakeld. Vanaf het inschakelen van een incassobureau worden extra kosten in rekening gebracht bij de wanbetaler. Bekijk een voorbeeld ingebrekestelling.

« Terug naar overzicht