Gerechtelijke procedure

Wat is een gerechtelijke procedure?

In de gerechtelijke procedure kan een vordering gerechtelijk afgedwongen worden. In de gerechtelijke fase worden onder meer een dagvaarding opgesteld en uitgerekt aan een debiteur door een deurwaarder.Wanneer de minnelijke fase niet tot resultaat heeft geleid, krijgt de opdrachtgever bij Nova Incasso een voorstel voor het starten van de gerechtelijke fase. In dit voorstel staat het bedrag waarvoor de gehele gerechtelijk fase uitgevoerd wordt. Dit omvat de kosten voor het opstellen van de dagvaarding, het uitbrengen van de dagvaarding, het griffierecht, de kosten voor de vertegenwoordiging in de rechtbank bij een eventuele comparitie en de executiefase.

Bekijk wat Nova Incasso voor u kan betekenen met een gerechtelijke procedure.

« Terug naar overzicht