Gedaagde

Wat is een gedaagde?

De gedaagde is de verwerende partij, ofwel de partij waarvan iets geëist wordt. In het geval van een incassoprocedure is de gedaagde de partij die in gebreke is gebleven met een betaling.

« Terug naar overzicht