Exploot

Wat is een exploot?

Een exploot, ook wel exploit, is een akte die is opgemaakt door deurwaarder. Het is het bewijs dat er daadwerkelijk een stuk is overhandigd aan de debiteur. In een exploot wordt een verslag gedaan van het betekenen. De akte is doorgaans al van te voren uitgewerkt en wordt aangevuld met details die later bekend worden.

« Terug naar overzicht