Dwangbevel

Wat is een dwangbevel?

Een dwangbevel is een schriftelijk bevel dat is uitgevraagd namens de overheid. Door een dwangbevel kan een overheidsorgaan geld incasseren van de partij die het bevel heeft ontvangen. Een dwangbevel mag pas worden uitgevaardigd als er eerst is aangemaand. Een dwangbevel kan betrekking hebben op de invordering van belastingen.

« Terug naar overzicht