Cashflow

Wat is een cashflow?

Cashflow is het Engelse woord voor kasstroom. Het is een term uit de bedrijfseconomie waarmee alle in- en uitstromen van liquide middelen worden bedoeld. Voor het gemak wordt de cashflow vaak omschreven als de som van nettowinst plus afschrijvingen. De cashflow is een wijze waarop de winstgevendheid van een onderneming kan worden weergegeven.

« Terug naar overzicht