Buitengerechtelijke incassokosten

Wat zijn buitengerechtelijke incassokosten?

De kosten voor de buitengerechtelijke fase zijn vastgesteld in de Wet Incassokosten (WIK). Deze wet is sinds juli 2012 van kracht. De incassokosten worden berekend aan de hand van een incassostaffel en zijn afhankelijk van de hoofdsom. Bij Nova Incasso brengen wij geen kosten in rekening bij onze opdrachtgevers in de buitengerechtelijke fase. Deze buitengerechtelijke incassokosten brengen wij in rekening bij de debiteur. Dit principe noemen wij het ‘No Pay’ concept. Dit principe verschilt van het No Cure, No Pay concept, aangezien de incassobureaus die volgens dat principe werken wel kosten in rekening brengen bij de opdrachtgever wanneer de vordering geïncasseerd wordt.

Bereken de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten.

« Terug naar overzicht