Betalingstermijn

Wat is een betalingstermijn?

De betalingstermijn is de termijn waarbinnen betaald moet worden. Deze staat doorgaans aangegeven in de factuur, de herinnering en de aanmaning.

Voor business-to-business vorderingen zijn de betalingstermijnen wettelijk vastgelegd: Wanneer er geen andere afspraken zijn gemaakt in een overeenkomst, dient een factuur binnen 30 dagen na de factuurdatum te worden voldaan Er mag wel een langere termijn worden vastgesteld. Dit wordt dan gedaan in een overeenkomst of contract. Deze termijn mag maximaal 60 dagen zijn.

Op deze regel geldt een uitzondering. Een betalingstermijn van meer dan 60 dagen is alleen toegestaan wanneer het niet nadelig is voor een van beide partijen om een langere termijn dan 60 dagen aan te houden. Ook deze termijn moet in een overeenkomst of contract worden opgenomen.

« Terug naar overzicht