Beslagrecht

Wat is beslagrecht?

Beslagrecht omvat alle regels van beslag leggen van goederen. Het beslagrecht is een rechtsgebied uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Hierin staan alle soorten beslag die kunnen worden gelegd, de procedures die daarbij horen en de rechtsmiddelen daartegen.

« Terug naar overzicht