Algemene voorwaarden

Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn standaard en algemeen geformuleerde bepalingen die onderdeel gemaakt kunnen worden van een overeenkomst tussen twee partijen en waarmee algemene rechten en plichten van de contractspartijen worden overeengekomen. Op deze manier hoeven deze algemene afspraken niet bij iedere overeenkomst opnieuw vastgelegd te worden. Vaak hanteren bedrijven algemene voorwaarden. Het is belangrijk dat deze algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard en aan de wederpartij ter hand worden gesteld. Anders zijn de algemene voorwaarden niet van toepassing op de overeenkomst.

« Terug naar overzicht