Akte van cessie

Wat is een akte van cessie?

In een akte van cessie staat dat een vordering (schuld) op naam wordt overgedragen aan een andere partij. De akte van cessie is een bewijsstuk dat een vordering is overgedragen van de cedent (doet afstand van de vordering) op de cessionaris (verkrijgt de vordering). Akte van cessies worden onder andere gebruikt bij factoring, waarbij de schuldeiser zijn of haar vordering verkoopt aan een incassobureau tegen een bepaalde prijs.

« Terug naar overzicht