Akte van cessie

Wat is een akte van cessie?

In een akte van cessie staat dat een vordering wordt overgedragen aan een andere partij. De akte van cessie is een bewijsstuk dat een vordering is overgedragen van de ene op de andere partij. Akte van cessies worden onder andere gebruikt bij factoring.

« Terug naar overzicht