Aanzegging

Wat is een aanzegging?

Een aanzegging is een aankondiging van een bepaalde (juridische) actie in een schrijven.

Een voorbeeld is de aanzegverplichting uit het arbeidsrecht, waarin de werkgever in sommige gevallen de werknemer uiterlijk één maand voorafgaand aan het verstrijken van de arbeidsovereenkomst dient aan te zeggen (te informeren) of de arbeidsovereenkomst al dan niet zal worden verlengd en onder welke voorwaarden.

« Terug naar overzicht