Ondanks herhaalde betaalverzoeken, kan het zijn dat een debiteur nog steeds weigert te betalen. De laatste stap die u dan kunt zetten is die naar de rechter. Met Nova Incasso aan uw zijde start u gerechtelijke incasso, staat u sterk in de rechtszaal en bent u een juridische partner rijker.

Waarom overgaan tot gerechtelijke incasso?

Het voornaamste doel van het gehele incassotraject is natuurlijk de vordering geïncasseerd krijgen. Gerechtelijke incasso biedt meer mogelijkheden en middelen om dat voor elkaar te krijgen. Door een debiteur te dagvaarden, wordt dat doel al vaak gerealiseerd. Debiteuren betalen namelijk vaak zodra zij een dagvaarding overhandigd krijgen van een deurwaarder, dus zonder dat een zitting heeft plaatsgevonden. Wanneer dat niet gebeurt en de rechter op basis van een zitting een vonnis uitspreekt, biedt het vonnis een middel waarmee beslag kan worden gelegd.

Hoe werkt gerechtelijke incasso?

De gerechtelijke incasso procedure kan op veel manieren vorm krijgen. We doen een voorstel voor de manier waarop we de gerechtelijke procedure voor uw dossier willen vormgeven. Het enige dat u hoeft te doen is goedkeuren.

Gerechtelijke Incasso | Incassobureau Groningen & Amsterdam | Nova Incasso
Gerechtelijke Incasso | Nova Incasso | Incassobureau Groningen & Amsterdam | mobile

Dagvaarding opstellen

De gerechtelijke fase begint met het opstellen van een dagvaarding. Een dagvaarding is een oproep om voor de rechter te verschijnen en wordt opgesteld door een van onze juristen. De dagvaarding wordt persoonlijk door een deurwaarder aan de debiteur overhandigd of achtergelaten op het juiste adres. In een dagvaarding staat wanneer de zaak wordt behandeld, in welke rechtbank dat is, wat er geëist wordt en waarop dat is gebaseerd.

Zitting in de rechtbank

Wanneer de debiteur voor de zitting niet heeft betaald, bepaalt de rechter op de dag van de rechtszaak het vervolg. De debiteur mag reageren op de dagvaarding door een brief naar de rechter te schrijven of door een mondelinge toelichting te geven in de rechtszaal. De eisende partij hoeft hierbij niet aanwezig te zijn. Het komt voor dat een debiteur niet reageert of komt opdagen. Dan wordt de eis van de opdrachtgever doorgaans gegrond verklaard door een rechter, mits de eis goed is onderbouwd en gerechtvaardigd. Reageert een debiteur wel op een eis, dan laat de rechter ons weten hoe het verdere proces er uitziet.

Vonnis

Het vonnis is de uitspraak van de rechter. Op basis van de aangeleverde documenten en eventuele aanvullende reacties, maakt een rechter de balans op. De rechter doet een uitspraak over wie en in welke mate de partijen gelijk krijgen en stelt een vonnis op. Met dat vonnis zijn verschillende soorten van beslaglegging mogelijk, zoals bankbeslag en beslag op roerende zaken.

Kosten van de gerechtelijke procedure

Aan het uitbrengen van de dagvaarding en het inschakelen van een rechter zijn kosten verbonden. Deze worden voorgeschoten door de eisende partij. De kosten kunnen (deels) worden verhaald op de debiteur. Wanneer u besluit de gerechtelijke fase te starten, overleggen wij met u wat de kosten zijn.

Samenwerking met Nova Legal

In alle juridische gevallen werkt Nova Incasso nauw samen met juristenkantoor Nova Legal. Nova Legal is de juridische partner van Nova Incasso en neemt het stokje over zodra in een dossier de gerechtelijke procedure start. Nova Incasso en Nova Legal bestaan naast elkaar in dezelfde vestiging.

Procedure starten

Wilt u een procedure starten, maar weet u niet hoe? Neem dan gerust contact met ons op.

Conservatoir beslag

In sommige gevallen is het wijs voorafgaand of tijdens de gerechtelijke procedure conservatoir beslag te leggen. Dat houdt in dat een deel van het vermogen van een schuldenaar wordt veilig gesteld tot een rechter uitspraak doet over wat er met het vermogen gaat gebeuren. Dit beslag kan worden gelegd op alle vormen van vermogen, dus ook op goederen. Conservatoir beslag kan alleen worden gelegd als daar een geldige reden voor is en brengt kosten met zich mee.

Faillissementsaanvraag

In sommige gevallen ziet Nova Legal een faillissementsaanvraag als het best passende pressiemiddel om een vordering geïncasseerd te krijgen. De ervaring leert dat een debiteur de vordering alsnog voldoet om een daadwerkelijk faillissement te voorkomen. De rechter bepaalt of een faillissementsaanvraag terecht is als de betaling uitblijft. Is dat zo, dan neemt een curator beslissingen over de te verdelen boedel.

Vragen?

Heeft u een vraag, wilt u advies of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.

Afspraak Maken?

Wilt u kennismaken met ons en onze diensten? De koffie staat altijd bij ons klaar en we gaan graag met u in gesprek.

Vordering Indienen?

Is alles duidelijk en mogen wij voor u aan het werk? Via onderstaande knop kunt u gemakkelijk uw vordering uitbesteden.

Back To Top
Zoeken