Het faillissement van een debiteur aanvragen is een effectief pressiemiddel wanneer u uw vordering snel voldaan wilt krijgen. Er is snel duidelijkheid en in de praktijk zien we dat veel debiteuren overgaan tot volledige betaling om hun faillissement te voorkomen.

Waarom het faillissement van een debiteur aanvragen?

Wanneer een debiteur uw vordering niet betaalt, kunt u het faillissement van de debiteur laten aanvragen. Geen enkele debiteur wil failliet gaan, daarom geeft een faillissementsaanvraag debiteuren vaak de doorslag om schulden alsnog te betalen.

Grotere kans op betaling

Een debiteur wil hoogstwaarschijnlijk koste wat het kost vermijden dat hij failliet gaat. De kans op betaling is daarom groter.

Relatief goedkoop rechtsmiddel

Een faillissementsaanvraag van een debiteur is een relatief goedkoop rechtsmiddel, maar met een groot effect.

Kortere procedure

U heeft snel duidelijkheid door de relatief korte periode. De zaak staat vaak binnen 1 tot 2 week op rol bij de rechtbank.

Kosten faillissementsaanvraag

Het aanvragen van het faillissement gebeurt met een verzoekschrift. Voor het opstellen van het verzoekschrift rekenen wij een vast bedrag van €625. Daarbij betaalt u griffierecht voor de behandeling van de zaak bij de rechtbank. Wij proberen de kosten van het griffierecht voor u te verhalen op de debiteur.

Buitengerechtelijke incasso | Nova Incasso | Incassobureau Groningen & Amsterdam | mobile

Misvattingen over faillissementsaanvragen

Schuldeisers zijn soms huiverig om het faillissement van een debiteur aan te vragen. Ze zijn bang dat de debiteur daadwerkelijk failliet gaat en dat er na de verdeling van gelden door de curator weinig of niets overblijft om hun vordering mee te voldoen.

Wat ons betreft komt het niet zover, en dit is ook wat we in onze praktijk zien. Een faillissementsaanvraag wordt ingezet als pressiemiddel. Zodra de debiteur betaalt zal het verzoek tot faillietverklaring worden ingetrokken.

Wat als de debiteur wél failliet gaat?

Als u de faillissementsvraag wél doorzet kan het daadwerkelijke faillissement worden uitgesproken.

Een rechter spreekt het faillissement van een debiteur uit wanneer:

  1. De debiteur is gestopt met betalen
  2. Er minimaal twee schuldeisers zijn die beide afzonderlijk een vordering hebben op de debiteur, waarvan er ten minste één opeisbaar is

Als aan deze twee vereisten is voldaan, spreekt de rechter op verzoek het faillissement uit. Er wordt een curator aangesteld die de beschikbare middelen over alle schuldeisers verdeelt.

Wanneer de debiteur uw vordering betaalt, is uw doel bereikt. Op deze manier kan de debiteur het faillissement voorkomen.

Faillissementsaanvraag indienen

Betaalt een debiteur uw vordering niet en wilt u uw vordering snel voldaan krijgen? Wij kunnen namens u een faillissementsaanvraag indienen en de debiteur op die manier bewegen om tot betaling over te gaan.

Vul onderstaand formulier in en we nemen contact met u op en informeren u over de mogelijkheden van uw zaak.

Back To Top
Zoeken