Uw klant betaalt te laat. U wilt uw geld snel ontvangen, maar u wilt ook een goede relatie met de klant houden. In zo’n geval doet u er goed aan een buitengerechtelijke incassoprocedure te starten. Nova Incasso spoort uw debiteuren op een daadkrachtige en rechtvaardige wijze aan de openstaande bedragen zo snel mogelijk te voldoen.

Wat is buitengerechtelijke incasso?

Onder buitengerechtelijke incasso vallen alle activiteiten om een openstaand bedrag te incasseren zonder dat daarbij een rechter komt kijken. Dit wordt ook wel minnelijke incasso genoemd. Door middel van telefonisch contact, brieven, e-mails en SMS motiveren we debiteuren hun deel van de afspraak na te komen en te betalen.

Hoog slagingspercentage

Door proactief, adequaat en consequent contact hebben wij een slagingspercentage van 94%.

Online inzage

U heeft altijd toegang tot een persoonlijk portaal waar u al uw dossiers kunt inzien en de voortgang kunt volgen.

Geen contract

Wij werken zonder contracten. U kunt gemakkelijk een opdracht als test bij ons aanleveren om te kijken of onze samenwerking bevalt.

Landelijke dekking

Wij werken in het hele land en zijn niet gebonden aan plaatsen of regio’s. Ook bieden we internationale incasso aan.

Kosteloze incasso

Wij werken volgens het No Pay-principe. Dit betekent dat wij geen vergoeding voor onze werkzaamheden in rekening brengen bij u, zolang de vordering volledig wordt voldaan in de buitengerechtelijke fase. Indien de vordering om wat voor reden dan ook niet volledig wordt betaald in deze fase, kunnen er daarentegen wel kosten in rekening worden gebracht. In dat geval gaan we in overleg met u over het nemen van juridische vervolgstappen of sluiten we het dossier met een vergoeding voor onze dienstverlening.

Buitengerechtelijke incasso | Nova Incasso | Incassobureau Groningen & Amsterdam | mobile

Overdracht

De eerste stap in de minnelijke incassoprocedure is de overdracht. Wij ontvangen graag een zo compleet mogelijk dossier. Denk hierbij aan alle mogelijke facturen, documentatie, WhatsApp-gesprekken en mailwisselingen. Dit kan via e-mail, de website of ons online portaal. Zodra we dat hebben, maken we voor u een dossier aan en ontvangt u de inloggegevens voor het online platform.

Incassobrieven

De debiteur ontvangt incassobrieven waarin staat welk bedrag open staat en hoe snel dat bedrag moet worden betaald. We motiveren debiteuren te betalen. Alle stappen die we nemen en ontwikkelingen in uw dossier kunt u volgen in het online platform.

Telefonische acties

Om zeker te zijn dat debiteuren van de openstaande vorderingen afweten, nemen we regelmatig telefonisch contact met ze op. We maken betaalafspraken en sturen SMS’jes als herinnering. Als iemand de afspraak niet nakomt, ondernemen we gelijk actie. Belofte maakt immers schuld.

Laatste sommatie

Als de debiteur na al deze inspanning nog steeds weigert te betalen, sturen we een laatste incassobrief. Hierin kondigen we aan dat dit de laatste kans is om te betalen, voordat we de gerechtelijke procedure starten.

Buitengerechtelijke incassokosten

De kosten die in de minnelijke fase worden gemaakt, heten buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van deze kosten wordt bepaald door de Wet Incassokosten (WIK).

Vragen?

Heeft u een vraag, wilt u advies of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.

Afspraak Maken?

Wilt u kennismaken met ons en onze diensten? De koffie staat altijd bij ons klaar en we gaan graag met u in gesprek.

Vordering Indienen?

Is alles duidelijk en mogen wij voor u aan het werk? Via onderstaande knop kunt u gemakkelijk uw vordering uitbesteden.

Back To Top
Zoeken