Verkoopt u een huis en is er een boetebeding opgenomen in de koopovereenkomst? Dan kunt u vaak een boete van 10% vorderen als de koper zich niet (tijdig) beroept op de ontbindende voorwaarden en zijn (betalings)verplichting niet nakomt. In de praktijk merken we dat veel kopers deze boete niet willen betalen. Nova Incasso spoort uw debiteuren op daadkrachtige en rechtvaardige wijze aan om de openstaande bedragen zo snel mogelijk te voldoen.

Krapte op de woningmarkt

We kunnen er moeilijk omheen; er is krapte op de woningmarkt. Er zijn niet genoeg woningen om aan de vraag te voldoen en daardoor zijn de huizenprijzen enorm gestegen. Door de hoge prijzen kunnen kopers vaker niet aan hun verplichtingen voldoen, bijvoorbeeld omdat de bank geen bankgarantie wil afgeven. In sommige gevallen kan de verkoper 10% van de koopprijs als boete opeisen als de koper zich niet aan zijn verplichtingen houdt.

Wanneer kan ik de boete opeisen?

Als verkoper kunt u de boete opeisen wanneer er sprake is van de volgende zaken:

Er is een boetebeding opgenomen in de koopovereenkomst, waarin staat dat u 10% van de koopprijs als boete kunt opeisen wanneer de koper zich niet aan de afspraken houdt.

De koper maakt geen gebruik van de bedenktijd of eventuele ontbindende voorwaarden.

De koper komt zijn (betalings)verplichtingen niet na. Voorbeeld: de koper betaalt de waarborgsom niet op tijd, of kan niet zorgen voor een bankgarantie van de bank.

De verkoper heeft de koper in gebreke gesteld, maar de koper komt de afspraken nog steeds niet na. Hierdoor raakt de koper in verzuim.

Pas wanneer aan al deze voorwaarden is voldaan en de koper in verzuim is, kan de overeenkomst worden ontbonden en daarmee wordt de boete opeisbaar.

Waarborgsom

De boete is bijna altijd 10% van de koopprijs, wat gelijk staat aan de waarborgsom.  Wanneer de koper de waarborgsom heeft betaald maar de boete vanwege een andere reden opeisbaar is geworden, kunt u de waarborgsom houden.

In veel gevallen kan de koper de waarborgsom echter niet zelf betalen. Als de koper de waarborgsom niet heeft betaald en geen bankgarantie heeft afgegeven, dan kunt u de debiteur dwingen om de boete te betalen omdat u een opeisbare vordering heeft.

Wat als een debiteur de boete niet betaalt?

In de praktijk merken we dat veel kopers de boete niet kunnen of willen betalen, ondanks dat de verkoper hier recht op heeft. In dat geval kunt u de vordering uit handen geven aan Nova Incasso. Door middel van telefonisch contact, brieven, e-mails en SMS-berichten motiveren we de debiteur om de opeisbaar geworden boete (alsnog) te betalen. En dat doen we geheel kosteloos voor onze opdrachtgever.

Waarom een vordering uit handen geven aan Nova Incasso?

Hoog slagingspercentage

Door proactief, adequaat en consequent contact hebben wij een slagingspercentage van 93%.

Online inzage

U heeft altijd toegang tot een persoonlijk portaal waar u al uw dossiers kunt inzien en de voortgang kunt volgen.

Geen contract

Wij werken zonder contracten. U kunt gemakkelijk een opdracht als test bij ons aanleveren om te kijken of de samen-werking met ons bevalt.

Landelijke dekking

Wij werken in het hele land en zijn niet gebonden aan plaatsen of regio’s. Ook bieden we internationale incasso aan.

Kosteloze incasso

Bij Nova Incasso werken we volgens het No Pay-principe. Dit betekent dat wij geen vergoeding voor onze werkzaamheden in rekening brengen bij u, zolang de vordering volledig wordt voldaan in de buitengerechtelijke fase. Indien de vordering om wat voor reden dan ook niet volledig wordt betaald in deze fase, kunnen er daarentegen wel kosten in rekening worden gebracht. In dat geval gaan we in overleg met u over het nemen van juridische vervolgstappen of sluiten we het dossier met een vergoeding voor onze dienstverlening.

Anders dan bij andere incassobureaus die werken volgens het No Cure, No Pay-principe, zorgt Nova Incasso ervoor dat u de volledige hoofdsom krijgt. De kosten die worden gemaakt tijdens dit proces, zijn voor rekening van de debiteur en worden berekend conform de WIK. Kort gezegd incasseren wij uw geld zonder dat het u tijd of moeite kost.

Buitengerechtelijke incasso | Nova Incasso | Incassobureau Groningen & Amsterdam | mobile

Overdracht

De eerste stap in de minnelijke incassoprocedure is de overdracht. Wij ontvangen graag een zo compleet mogelijk dossier. Denk hierbij aan alle mogelijke facturen, documentatie, WhatsApp-gesprekken en mailwisselingen. Dit kan via e-mail, de website of ons online portaal. Zodra we dat hebben, maken we voor u een dossier aan en ontvangt u de inloggegevens voor het online platform.

Incassobrieven

De debiteur ontvangt incassobrieven waarin staat welk bedrag open staat en hoe snel dat bedrag moet worden betaald. We motiveren debiteuren te betalen. Alle stappen die we nemen en ontwikkelingen in uw dossier kunt u volgen in het online platform.

Telefonische acties

Om zeker te zijn dat debiteuren van de openstaande vorderingen afweten, nemen we regelmatig telefonisch contact met ze op. We maken betaalafspraken en sturen SMS’jes als herinnering. Als iemand de afspraak niet nakomt, ondernemen we gelijk actie. Belofte maakt immers schuld.

Laatste sommatie

Als de debiteur na al deze inspanning nog steeds weigert te betalen, sturen we een laatste incassobrief. In overleg met de opdrachtgever starten we eventueel een gerechtelijke procedure.

Hoe het werkt

Vordering indienen

Vul de gegevens in

Vul uw gegevens en de gegevens van uw debiteur in. Upload de relevante documenten. En verstuur de gegevens.

Wij controleren de gegevens

Controle en eerste incasso acties

Wij controleren de compleetheid van de gegevens. Wij starten dezelfde werkdag onze incasso acties wanneer het dossier voor 16:00 is ingediend en wij geen aanvullende vragen over het dossier hebben.

U ontvangt uw inloggegevens

U ontvangt uw inloggegevens

U ontvangt per e-mail uw inloggegevens, waarmee u de status van uw dossier(s) 24/7 kunt inzien.

Bent u al klant? Dan kunt het dossier terugvinden in het dossieroverzicht.

Sit back & Relax

Sit back & relax

Wij gaan hard voor u aan de slag om de vordering alsnog voldaan te krijgen. U heeft er geen omkijken maar naar en kunt zich richten op uw core business. 

Vordering indienen

Dien uw vordering voor 16:00 in en wij starten dezelfde werkdag nog het incassotraject.

Formulier incassobureau inschakelen | Nova Incasso

 • Uw gegevens

 • Gegevens debiteur

 • Upload hier de factuur en eventuele overige dossiervorming (bijv. een overeenkomst, correspondentie etc.)
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 64 MB, Max. aantal bestanden: 20.

  Back To Top
  Zoeken