Vruchteloze Aanmaning Versturen; De Veertiendagenbrief. Wat Staat Erin En Waarom Is Het Van Belang Om Deze Brief Te Sturen? | Blog | Nova Incasso

Vruchteloze aanmaning versturen; de veertiendagenbrief. Wat staat erin en waarom is het van belang om deze brief te sturen?

Worden uw facturen niet betaald? Bij bedrijven is het niet verplicht om een betalingsherinnering te sturen. Ondanks dat het niet verplicht is, is het wel netjes. Bij consumenten is het wel verplicht om een betalingsherinnering te sturen. Dit kan door middel van een vruchteloze aanmaning.  

De terminologie; vruchteloze aanmaning, veertiendagenbrief of WIK brief?

Een vruchteloze aanmaning wordt ook wel ingebrekestelling of WIK brief genoemd. Deze laatste benaming vloeit voort uit de Wet Incassokosten. Deze wet is onder andere in het leven geroepen om consumenten te beschermen tegen onredelijk hoge incassokosten. In de wet is vastgesteld wanneer er incassokosten in rekening mogen worden gebracht en de hoogte van de incassokosten.

Wat zijn de vereisten voor een correcte vruchteloze aanmaning?

In een veertiendagenbrief moet het volgende staan:

  1. Het bedrag van de openstaande vordering.
  2. Dat de debiteur nog éénmaal de kans krijgt om het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen te voldoen, welke termijn aanvangt op de dag nadat de brief bij de debiteur is afgeleverd.
  3. Dat als de betaling na het verstrijken van de termijn niet binnen is, u de vordering uit handen geeft aan een incassobureau. Hierbij worden buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht, deze zijn voor rekening van de debiteur.
  4. De exacte hoogte van de incassokosten (bereken incassokosten). 

Om incassokosten rechtsgeldig in rekening te brengen bij een consument is het van belang dat de brief aan alle bovengenoemde voorwaarden voldoet. Dit lijkt gemakkelijk, maar in de praktijk komt dit heel precies en gaat er vaak iets fout met de exacte formulering. Wilt u er zeker van zijn dat u het goed doet? Stel uw vruchteloze aanmaning gratis op via onze aanmaning generator. Hiermee kunt u gemakkelijk en snel een correcte aanmaning laten generen.

Blijft de betaling uit?

Is volledige betaling na het verstrijken van de betalingstermijn alsnog uitgebleven? Dan doet u er goed aan om uw vordering met bijkomende kosten uit handen te geven aan een incassobureau. U bent hiervoor bij ons aan het juiste adres. Wij werken – anders dan andere incassobureaus – op basis van het No Pay-principe. Dit betekent dat als de debiteur bij ons de vordering voldoet, u 100% van uw hoofdsom ontvangt. De bijkomende kosten dienen als vergoeding voor onze werkzaamheden.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag met het incasseren van uw vordering!

Back To Top
Zoeken