Voordelen Van Een Korte Cash Conversion Cycle | Blog | Nova Incasso

Voordelen van een korte cash conversion cycle

Elke ondernemer wil graag een gezond bedrijf. De gezondheid van een bedrijf kan aan de hand van verschillende graadmeters worden bepaald. De cash conversion cycle is er daar één van. In deze blog geven we uitleg over de cash conversion cycle.

Wat is de cash conversion cycle?

De cash conversion cycle, ook wel CCC, staat voor de periode vanaf het moment waarop u betaalt voor de middelen voor uw producten of diensten tot het moment waarop u uw geld ontvangt voor de door u geleverde goederen of diensten.

Simpel gezegd is dit het aantal dagen dat tussen de betaling van de inkoopfactuur en de betaling van de verkoopfactuur zit. Hoe korter die tijd, hoe sneller u investeringsgeld omzet in cashflow. U wilt dus een zo laag mogelijke cash conversion cycle.

De CCC valt uiteen in drie verschillende onderdelen. In een rekensommetje ziet de CCC er zo uit:

CCC = DSO + DIO – DPO

DSO staat voor Days Sales Outstanding. Dit is het gemiddelde aantal dagen dat de verkoper op een betaling moet wachten, na de levering van een product of dienst aan een klant. DIO, of Days Inventory Outstanding¸is het gemiddelde aantal dagen dat nodig is om de voorraad om te zetten in verkoop. Tot slot staan de Days Payable Outstanding (DPO) gelijk aan het gemiddelde aantal dagen dat nodig is om de leverancier te betalen.

Wat zijn de voordelen van een korte cash conversion cycle?

Minder werkkapitaal nodig

Met een kortere cash conversion cycle zit er weinig tijd tussen uw uitgaven en uw inkomsten. Doordat uw kapitaal voor lange tijd ‘vastzit’ in uw bedrijf, heeft u minder werkkapitaal nodig. Dat houdt in dat u minder financiering van buitenaf nodig heeft om uw dagelijkse kosten te financieren.

Hogere rentabiliteit

Hoe minder werkkapitaal of vreemd vermogen u nodig heeft, hoe beter dat is voor uw rentabiliteit. De rentabiliteit geeft de winstgevendheid van uw bedrijf aan, door te kijken naar de verhouding tussen het vermogen (zowel vreemd als eigen vermogen) en de gerealiseerde winst. Hoe minder vreemd vermogen, hoe hoger de rentabiliteit en daarmee de winstgevendheid.

Meer activiteit met hetzelfde kapitaal

Doordat door u gespendeerd vermogen sneller terugkomt in uw bedrijfsportemonnee, kunt u hetzelfde kapitaal in andere activiteiten steken. Wanneer de CCC hoog is heeft u meer vermogen nodig voor andere activiteiten, omdat uw kapitaal vastzit in de organisatie.

Goedkoper lenen

Wanneer de CCC kort is en u daardoor ook een hogere rentabiliteit heeft, zal uw onderneming goedkoper of tegen betere voorwaarden kunnen lenen. De bank heeft immers te maken met een gezond bedrijf.

Nova Incasso kan u helpen met het verkorten van uw cash conversion cycle door uw DSO te verlagen. Wanneer u  merkt dat debiteuren hun facturen te laat voldoen, kunt u vrijblijvend uw vordering indienen.

Back To Top
Zoeken